Op de extra gemeenteraad van maandag 8 juni stelde N-VA Edegem het RUP Heihoefseweg definitief vast, samen met bijhorend onteigeningsplan. Dit RUP werd door de vorige Edegemse coalitie (N-VA, Groen en Open VLD) op poten gezet.

 De vaststelling van het RUP stond reeds geagendeerd op de gemeenteraad van eind mei. De schepen van Ruimtelijke Ordening Albert Follens (N-VA) vergat echter het GECORO-verslag toe te voegen aan het dossier. Een nieuwe gemeenteraad op korte termijn was nodig - speciaal voor dat ene punt - omdat de dwingende termijnen anders niet zouden worden gerespecteerd.

Er werden 125 bezwaren ingediend tegen het RUP. Een niet mis te verstane boodschap. Toch bleven bijna alle inhoudelijke vragen van CD&V onbeantwoord.

 Bart Breugelmans (fractieleider):

N-VA privatiseert zo maar eventjes 13 parkeerplaatsen. Ze gaan daarmee lijnrecht in tegen het advies van de GECORO. Op de vraag hoe ze dit praktisch gaan organiseren zonder zelf het conflict tussen buren te organiseren, hebben we geen antwoord gekregen.

Adrian De Weerdt , gemeenteraadslid:

Bovendien vinden wij het jammer dat er geen beperktere woonprojectzone komt aan de Heihoefseweg, wat vele van bezwaarindieners ook vragen. N-VA kiest voor 72 woningen, wij zouden kiezen voor de helft, zodat er meer groene waardevolle ruimte overblijft voor de Edegemnaar

 Ook op onze vragen omtrent de voet- en fietsweg waarbij inwoners van de Terelststraat worden onteigend en over de verwachte planschade kregen we geen sluitend antwoord.

Links:

Het ganse dossier kan u vinden  op de website van de gemeente Edegem 

Onderstaand het Grafische plan in kwestie

In de pers:

Mortsel TV

Radio Zuidrand

Radio Zuidrand bis

GVA (paywall)

Nieuwsblad (paywall)

  • Ruimtelijke ordening