Welkom bij CD&V Edegem

Edegem

Edegem

Geen moment heeft onze minister van Binnenlandse Zaken sinds haar aantreden in 2020 stilgezeten. Bij crisissen zoals de…

Lees meer

Onder druk van een handtekenactie van de buurtbewoners werd er op 9 mei in het gemeentehuis een infoavond georganiseerd over de…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 28 maart stond het punt  "Renovatie kasteel Hof ter Linden & eigendomsstructuur" op de agenda.  Na lange…

Lees meer

CD&V in Dialoog, Participatie

CD&V Edegem wil volksraadpleging over fusie

19-02-2022

Sinds de aankondiging van de fusie tussen Antwerpen en Borsbeek laait het debat over fusies volop, niet in het minst in de…

Lees meer

Afgelopen zaterdag kozen de leden van CD&V Edegem hun nieuw afdelingsbestuur. De klassieke bijhorende nieuwjaarsreceptie was…

Lees meer

We proberen u zoveel mogelijk te informeren via onze Facebookpagina en Instagram, maar ook in deze 'digitale' tijden wordt een…

Lees meer

Integrale tussenkomsten door Bart Breugelmans , fractieleider (namens de voltallige CD&V fractie) naar aanleiding van de…

Lees meer

Op de agenda van de commissie (19 oktober) en gemeenteraad (25 oktober) in Edegem: het lastenboek voor de uitbating van Huis…

Lees meer

Aanstaande maandag stemt de Edegemse gemeenteraad onder andere over twee nieuwe belastingtarieven. Enerzijds wenst het…

Lees meer

Bart Breugelmans

Fractieleider Gemeenteraad, Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid, Lid dagelijks bestuur, Politieraadslid, VZW kind & Gezin

Bart (48 j.) is fractieleider en lid van de politieraad voor CD&V Edegem. Hij zetelt ondertussen…

Lees meer