Na de symbolische actie van de gezamenlijke oppositie komen er dan toch verkiezingsborden In Edegem. N-VA besliste alleen hierover en zonder overleg met de verschillende fracties om deze borden niet meer te plaatsen. Uiteindelijk plooide het bestuur en komen er toch 5 borden in het straatbeeld in plaats van 10 op voorstel van de oppositie. 

De Edegemse afdelingen van  CD&V,  Groen, Open VLD en sp.a reageerden verbolgen op de "last minute" beslissing van het N-VA gemeentebestuur om de gemeentelijke aanplakborden niet te plaatsen.

Daarom dat de vier partijen met hun Edegemse kandidaten Adrian De Weerdt (CD&V - 6e opvolger, Vlaams Parlement), Goedele Van der Spiegel (Groen - 4e plaats, Vlaams Parlement), Christophe Van Dessel (Open VLD - 14e plaats, Kamer) en Alessandra Lamm (sp.a - 9e plaats Vlaams Parlement) dan maar samen symbolisch een eigen gemeentelijk bord plaatsen ter hoogte van het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat.

We houden nog één bord leeg voor N-VA. Wij sluiten op dit gemeentelijk bord geen lokale kandidaten uit.

De arrogantie van de absolute meerderheid

Het is voor de vier partijen CD&V, GROEN, Open VLD en sp.a, tekenend voor de stijl waarmee N-VA vandaag Edegem bestuurt: als alleenheersers. De arrogantie van deze absolute meerderheid is nu overduidelijk. Een democratie onwaardig.

Dinsdagochtend werden alle partijen per email ingelicht. Nochtans viel de beslissing maandagmiddag in het college en was er 's avonds nog gemeenteraad en dus ruim de mogelijkheid tot gesprek. Zonder voorafgaandelijk overleg met de fracties beslist echter één partij dat op minder dan vier weken voor de verkiezingen een belangrijk communicatiekanaal niet meer mag gebruikt worden. Gemeenteraadsvoorzitter Philippe Muyters bestempelde maandagavond de gemeenteraad nog als het hoogste orgaan van de gemeente.

Argumenten zoals werkuren of ecologische impact zijn drogredenen, wetende dat N-VA zelf reeds op heel veel private gronden borden heeft gezet. N-VA breekt op basis van puur eigenbelang met een lange traditie.

In de pers:

Radio Zuidrand - NVA arrogant en democratie onwaardig

HLN - bestuur schaft publieke aanplakborden af 

HLN - bestuur plaats dan toch borden

  • Verkiezingen
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties