Afgelopen zaterdag kozen de leden van CD&V Edegem hun nieuw afdelingsbestuur. De klassieke bijhorende nieuwjaarsreceptie was omwille van corona vervangen door een passage in de tent van Bar-Bos, het vroegere Meihof. Dat maakte toch iets van direct contact mogelijk voor wie kwam stemmen.

Met overtuiging werd Wim Verrelst verkozen tot nieuwe voorzitter. Wim Verrelst was van 2007 tot 2012 schepen van openbare werken en leefmilieu en zetelde tot 2018 in de gemeenteraad. Hij werkt al ruim 4 jaar op het kabinet van vice-ministerpresident Hilde Crevits en is er de specialist energie, klimaat en milieu. Voordien was hij aan de slag op de studiedienst van CD&V. Hij heeft ook vele jaren op de teller in de privé-sector, o.a. als ingenieur bij BASF Antwerpen en bij een adviesbureau voor procesveiligheid. Zijn kroost van 5 kinderen is goed gekend in Buizegem, zeker bij mensen die regelmatig in ’t Forum komen.

Wim Verrelst ziet verschillende punten waar CD&V in Edegem het verschil kan en moet maken. We zien stilaan het einde van een coronacrisis die ons sociaal leven lamlegt. Het verenigingsleven en de middenstand kregen het zwaar te verduren, en de kille boekhoudersmentaliteit van het huidige gemeentebestuur maakt dat nog erger. We zien ook hoe langer hoe meer verloedering van onderhoud van wegen en openbare netheid. Het is eindelijk tijd voor een evenwichtig en duurzaam beleid en ondersteuning van het sociaal weefsel in Edegem, zonder pure uitbestedingspolitiek.

We gaan de komende jaren meer dan ooit de lijn doorzetten van inhoudelijke oppositie met positieve voorstellen.

De leden kozen ook de voorzitters van de verschillende geledingen. Thomas Van Gorp wordt de nieuwe jongerenvoorzitter, Elke Tindemans trekt Vrouw & Maatschappij en Jan Duden blijft de stem voor de senioren.

Wim neemt de fakkel over van Annick De Jongh die drie jaar voorzitter was in moeilijke coronatijden en om beroepsredenen geen kandidaat meer was.
Annick:

De verkiezingen in 2024 worden heel belangrijk. Ik geef met veel vertrouwen het voorzitterschap door aan Wim. We blijven hard werken aan de toekomst van Edegem.

In de pers:

Antwerps persbureau

HLN

GVA

  • Verkiezingen