Gemeentebestuur gaat voor systeem dat sluipverkeer tijdens spits vermindert, maar school, bewoners en verenigingen bereikbaar houdt.

Al vele jaren werkt het gemeentebestuur Edegem in overleg met bewonersgroepen en hogere overheden aan een oplossing om het extreme sluipverkeer in de Collegewijk aan te pakken. Snelheidsbeperkende maatregelen in de wijk konden de grote stromen sluipverkeer in de wijk niet verhelpen. Ook herhaaldelijk overleg met de stad Mortsel, de provincie en het Vlaamse Gewest biedt onvoldoende garanties. Het gemeentebestuur kiest daarom voor een meer sluitende oplossing. Kentekencamera’s maken de wijk in de spitsuren selectief toegankelijk voor lokaal verkeer. Het experiment zal starten in de ochtendspits. Na zes maanden zal het gemeentebestuur een evaluatie maken.

Mortsel knelt verkeer op gewestwegen, woonwijk incasseert overlast

In 2004 besliste de stad Mortsel en de Vlaamse overheid zonder enig regionaal overleg om het kruispunt N1/R11 (Vredebaan, Krijgsbaan, Antwerpsestraat) opnieuw aan te leggen en de Antwerpsestraat te versmallen naar één rijstrook. De Statielei werd ondertussen ook aangelegd als een zone 30.

De ingrepen in Mortsel zorgden voor een regen aan terechte klachten uit de Collegewijk. Het verkeer dat via de R11 (de ‘derde sluikring rond Antwerpen’) of vanuit de regio Boechout-Hove zijn weg zoekt, probeert de files in Mortsel te vermijden via de Collegewijk. De snelheidsbeperkte maatregelen die het gemeentebestuur al in 2005-2006 uitvoerde in de wijk waren positief maar kunnen de grote stromen sluipverkeer door de wijk niet verhelpen.

Kentekenonderzoek bevestigt extreem sluipverkeer

In 2009 liet het gemeentebestuur een kentekenonderzoek uitvoeren in de wijk. Op een weekdag kent de Collegewijk een verkeersintensiteit van ongeveer 8 000 voertuigen (6 000 verschillende nummerplaten). In de ochtendspits werden 970 voertuigen in een uur tijd genoteerd. In een normale wijkontsluiting (bijvoorbeeld de Ter Borchtlaan) zijn dat ongeveer 240 voertuigen per uur in de spits.

Slechts 13% van de bestuurders die door de Collegewijk rijden, woont in Edegem en slechts 3% woont effectief in de betrokken buurt (Collegewijk en wijk Elsdonk). 87% van de bestuurders die door deze woonwijk rijden, woont dus niet in Edegem. 73% komt uit de provincie Antwerpen.

Er rijden zelfs meer mensen uit Mortsel (2 731 voertuigen per week) dan inwoners uit Edegem (2 654 voertuigen per week) door de Collegewijk. Uit alle hoeken van het land werden nummerplaten genoteerd. Zo rijden er in één week tijd meer dan 1 000 voertuigen uit West-Vlaanderen en 500 uit de provincie Henegouwen door de Collegewijk. Deze aantallen bevestigen het vermoeden dat het gebruik van GPS-systemen het vermijden van de files in Mortsel ondersteunt.

Kroniek van een lange zoektocht

De vraag van de bewoners om de wijk door te knippen ter hoogte van het kruispunt Jacob de Roorestraat/Minervastraat/Rogier van der Weydenstraat werd door het gemeentebestuur afgewezen. Het zou de wijk ook buiten de spits onbereikbaar maken. Bovendien zouden het OLVE-college en de vele verenigingslokalen langs het Fort 5 met deze ingreep slechts langs één zijde bereikbaar zijn.

Ook verschillende systemen voor selectieve toegang met slagbomen en verdwijnpalen bediend met e-id werden uitgebreid onderzocht. Bij deze systemen mogen echter geen technische problemen opduiken of alles loopt vast. Bovendien moet iedereen zijn badge of e-id bij hebben.

Het gemeentebestuur lanceerde daarom in 2010 het idee van de ‘sluipsluis’. Kentekencamera’s zouden ervoor zorgen, dat Edegemnaren vrij en gratis kunnen circuleren in de wijk. Niet-inwoners zouden tijdens de spitsuren een retributie moeten betalen om door de wijk te rijden. Via een webtoepassing zouden inwoners van de wijk een ‘witte lijst’ kunnen aanvullen met leveranciers, familieleden en thuisdiensten die we wijk eveneens moeten kunnen bereiken. Het idee van de sluipsluis ontketende een mediastorm. Het hanteren van een financiële prikkel bleek gevoelig en bovendien meende de hogere overheid dat gemeenten niet gemachtigd zijn om retributies aan te rekenen. Bij betalend parkeren kan dit vreemd genoeg dan weer wel.

In de zomer van 2011 bezocht een afvaardiging van het gemeentebestuur en de Collegewijk de politiediensten van Mechelen. De stad zet camera’s in voor controle van verkeersstromen, stelt proces-verbaal op en int boetes bij overtredingen. Ook de stad Mechelen betreurt dat niet positief met retributies kan worden gewerkt.

Kentekencamera’s controleren plaatselijk verkeer

Schepen voor verkeer Mia De Schamphelaere: “Na de lange zoektocht naar systemen om het sluipverkeer terug te dringen, kiest het gemeentebestuur nu voor het systeem van de sluipsluis om zo het statuut ‘plaatselijk verkeer’ effectief af te dwingen door het gebruik van kentekencamera’s.”

Het nieuwe voorstel vertrekt dus van het gebruik van de technologie van kentekencamera’s. De Jacob de Roorestraat wordt tijdens de ochtendspits enkel toegankelijk voor ‘plaatselijke bediening’. In die periodes licht een licht een LED-bord type C3 (zie foto) op met het onderbord ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’.

Alle Edegemnaren kunnen zich via de website registreren en zo een machtiging krijgen om door de wijk te rijden. Van zij die een eigen wagen hebben en in Edegem gedomicileerd zijn gebeurt dit automatisch door gebruik te maken van de gegevens van de DIV. Bewoners van de wijk kunnen bovendien een beperkt aantal nummerplaten registreren van familieleden, leveranciers en thuisdiensten die hun woning moeten kunnen bereiken. Kentekens die niet in de lijst van toegelaten voertuigen voorkomen, worden samen met een foto en datum overgemaakt aan de politie. Zij begaan een overtreding en krijgen een boete in de bus.

De bijzondere verkeersregeling zal al op de invalswegen worden aangekondigd.

Op 1 februari 2012 wordt het lastenboek aan de Edegemse gemeenteraad voorgelegd. Wanneer de raad zich positief uitspreekt, zou het experiment nog dit jaar kunnen starten. Eerst moet evenwel de betrokken buurt behoorlijk worden geïnformeerd. Burgemeester Koen Snyders: “Op vele plaatsen in de wereld wordt moderne technologie gebruikt om het verkeer te sturen. Het is een intelligent alternatief voor het radicaal afsluiten van straten. Ik hoop dat iedereen dit experiment een faire kans geeft zodat de Collegewijk verlost geraakt van de verkeersoverlast.”

  • Verkeer & verkeersveiligheid