Op de gemeenteraad van 28 maart stond het punt  "Renovatie kasteel Hof ter Linden & eigendomsstructuur" op de agenda. 

Na lange onenigheid is er nu eindelijk een doorbraak geforceerd en is er een oplossing  gevonden voor de verdeling van de eigendom over het kasteel onder de 3 huidige partners: Stichting Kempens Landschap, lokaal bestuur Edegem en Natuurinvest. Als gemeente worden we nu als enige partner eigenaar van het kasteel. Deze actie was nodig om de toegewezen subsidies door de Vlaamse Overheid voor de renovatie van het kasteel te kunnen maximaliseren.

Wij zijn als CD&V Edegem zeer tevreden dat er eindelijk stappen worden genomen in dit belangrijke dossier, het kasteel kan worden gerestaureerd en onze aankoop gefinaliseerd!

Verkoop na de renovatie voorlopig afgewend.

Na de renovatie had het N-VA bestuur de preferentiele piste om het kasteel te verkopen. Dit leek ons geen aangewezen piste, een verkoop zou het openbaar karakter van gans het domein kunnen hypthekeren. Wij vroegen daarom dan ook een om een verkoop als preferentiele piste te laten schrappen uit het besluit . Daarop werd een aangepast raadsbesluit goedgekeurd waarbij een verkoop nog wel steeds mogelijk is maar niet langer de aangewezen piste. Het kasteel moet wat ons betreft absoluut een openbare invulling krijgen in de toekomst. Wij blijven dit dossier van nabij opvolgen.

in de pers:

HLN

Antwerps persbureau

GVA

VRT