Gemeenteraad januari: Bart Breugelmans hekelt OCMW begroting

06-02-2015

Hier leest u de tussenkomst van raadslid Bart Breugelmans namens de CD&V fractie over de OCMW begroting en meerjarenplan.

Tijdens de GR-commissie van december laatstleden hebben we met de CD&V-fractie op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat de begroting en het MJP (MeerJarenPlan) van het OCMW niet deugden. Gelukkig was onze fractie alert genoeg om de meerderheid ter zitting duidelijk te maken dat ze op het punt stond een MJP goed te keuren met tabellen die niet klopten. Juist opgeteld gaven de cijfers een verlies van -1,3 miljoen Euro in 2019 en een negatieve autofinancieringsmarge van -366.234,9 Euro.

 Vreemd genoeg lagen er ter zitting – na onze vragen – plots de zogenaamd juiste cijfers klaar voor alle aanwezigen. Zogenaamd, want nog eens enkele dagen later, hadden we opnieuw nieuwe cijfers. Kortom, op amper 10 dagen tijd, heeft de voorzitster van het OCMW niet minder dan drie verschillende versies voorgelegd.

 De meest recente versie is voorzichtiger is opgesteld en lijkt op het eerste zicht in orde. Voorzichtiger omdat u naar een van onze opmerkingen van december luisterde en de korting op de werkgeversbijdrage (die niet met zekerheid zal gelden voor de openbare sector) niet opnam. U nam ook de beslissing om alvast een personeelslid dat per 1 januari met pensioen ging, alsnog niet te vervangen.

 Maar er blijven drie zwaarden van Damocles boven deze MJP hangen. Vooreerst zijn er de  opbrengst van de vereniging van thuiszorgdiensten en de subsidies die de subsidieambtenaar moet binnenbrengen. Respectievelijk spreken we hier over 100.000 Euro en 50.000 Euro op jaarbasis, of een gecumuleerd effect van 750.000 Euro tegen 2019. Na wat rondhoren hier en daar, kunnen we niet anders dan vaststellen dat deze bedragen veel te positief zijn ingeschat. Een correct opgesteld MJP gaat niet uit van best case scenario’s, integendeel.

 Indien we rekening houden met het uitblijven van deze financiële meevallers, blijkt het cumulatief budgettair resultaat in 2019 terug te vallen tot amper 100.000 Euro en erger nog :  de autofinancieringsmarge valt reeds in 2018 terug tot amper 56.000 Euro en zal in 2019 opnieuw negatief eindigen.

 En dan heb ik nog geen rekening gehouden met de onverwachte vondst de voorbije dagen van 75.000 Euro bij de thuiszorgdiensten (rubriek 94800 )! Plots is het tekort van 85.000 Euro zo goed als weg. Als ook dit fake is, wordt het gecumuleerd resultaat in 2019 alleen maar erger.

 Dames en Heren van de meerderheid, de voorzitster van het OCMW heeft de voorbije weken gepoogd te toveren met het MJP van het OCMW. Ze heeft proberen te toveren met de centen van het OCMW, met onze centen, met die van de burgers van onze gemeente. Maar helaas, daar trappen wij niet in. De financiën en het beheer bij het OCMW worden hoe langer hoe meer een financiële tijdbom, waarvan de vraag niet is of ze ontploft, maar wel wanneer.

De Vlaamse regering keurde vrijdag een conceptnota goed waarbij de definitieve integratie van de OCMW’s in het gemeentebestuur tegen 2019 in het vooruitzicht wordt gesteld. Ik weet dat de Voorzitster zich altijd tegen deze integratie heeft verzet en dat er hierdoor al vele honderdduizenden Euro’s teveel werden uitgegeven. Maar wij waarschuwen u vandaag nogmaals. Het gebrek aan behoorlijk bestuur binnen het OCMW dreigt de volgende jaren zwaar in ons gezicht te ontploffen. U zal begrijpen dat wij deze begroting en MJP niet kunnen goedkeuren.

 

Bart Breugelmans, raadslid.

  • Financiën