CD&V-raadsleden solidair met  gemeentepersoneel!

Het Edegemse N-VA-bestuur riep enkele dagen geleden het gemeentepersoneel bij elkaar om de N-VA-plannen voor de komende jaren voor te stellen. Niet minder dan 1/3 van alle aanwezige personeelsleden kreeg te horen dat zij worden ontslagen of moeten afvloeien. Deze beslissing komt zowel voor de gemeentewerkers als voor CD&V Edegem aan als een klap.

Bart Breugelmans (fractieleider):

De gemeente Edegem was altijd een heel betrouwbare werkgever. Bovendien had onze gemeente altijd een uitgebreide en betaalbare dienstverlening voor alle inwoners. Daar komt nu jammer genoeg verandering, we gaan dit allemaal voelen. In de eerste plaats willen we nu solidair zijn met het gemeentepersoneel. Daarom verzamelen we vandaag samen met hen op het gemeenteplein en spreken we onze steun uit.

De impact van de besparingen en ontslagen op Edegem is immens. De besparingsplannen van N-VA werden aan het personeel en de adviesraden voorgesteld zonder de gemeenteraad voorafgaand te betrekken of informeren.

CD&V eist daarom dat N-VA deze drastische plannen uitlegt op de commissie (dinsdag 19/11) en de gemeenteraad (25/11). Wij gaan totaal niet akkoord met deze kille besparingen.

N-VA kwam in 2012 aan de macht en de gemeente Edegem beschikte op dat moment over een reservefonds van om en bij de 27 miljoen euro. Zeven jaar besturen betekende voor N-VA gronden verkopen, participaties verkopen, honderdduizenden euro verliezen aan architectenkosten (VTC) en extra schuld opbouwen.
Ondanks dat N-VA de gemeentebelasting en vele tarieven verhoogde, werd de reserve toch quasi volledig opgebruikt (de financiële reserve is momenteel nog slechts  2,4 miljoen euro) en ging de schuldenlast de hoogte in.
N-VA kan de schuld onmogelijk op vroegere besturen steken: N-VA stemde destijds ook mee in met de plannen voor de heraanleg en renovatie van het gemeenteplein, het oud en nieuw gemeentehuis en de gemeentehallen. Bovendien zorgen deze nieuwe gebouwen voor minder onderhouds- en energiekosten.


N-VA heeft een onverantwoord financieel beleid gevoerd, waar wij nu allemaal de gevolgen van dragen. De dienstverlening riskeert drastisch te verslechteren. De ondersteuning voor kinderopvang in Edegem zal achteruit gaan. Het ecopark wordt uitbesteed en bijgevolg ook duurder met minder openingsuren. De uitleendienst die steeds zorgde voor de levering van tafels en stoelen voor buurt- en schoolfeesten en de vele activiteiten van onze fantastische verenigingen wordt blijkbaar afgeschaft. De verenigingen krijgen minder subsidies. Broodnodig groenonderhoud en heraanleg van voet- en fietspaden zal nóg langer worden uitgesteld dan nu. Ook de klusjesdienst en poetsdienst wordt afgeschaft. Zullen we enkel op afspraak naar het gemeentehuis kunnen gaan? Echt onbegrijpelijk. Ook Hangar 27, Rock Edegem, Huis Hellemans en Club 27 worden allemaal uit handen gegeven en kunnen duurder worden.

Onze gemeente gaat er op achteruit. Met dank aan N-VA.