Jan Duden

Lid Afdelingsbestuur, Lid dagelijks bestuur, Voorzitter CD&V Senioren

  Sinds 1971 woon ik met mijn vrouw in Buizegem, maar ik ken Edegem al langer omdat ik er naar school ben geweest. Ook mijn twee kinderen en vier kleinkinderen zijn echte Edegemnaars.
  Gedurende meer dan vijfentwintig jaar was ik directeur van het Sint-Ritacollege in Kontich, waar ik nu nog bestuurder ben.
  Ik was jarenlang voorzitter van CD&V-Edegem, en nog steeds ben ik dat van Beweging.net Edegem.
  Sinds kort ben ik ook afdelingsvoorzitter van de CD&V senioren in Edegem. We moeten meer tijd maken voor dialoog en overleg, ook met ouderen zelf, om de groeiende woede van mensen te stoppen en tot redelijke oplossingen te komen.

  Ik vind dat een gemeente in de eerste plaats moet zorgen voor het vervullen van haar kerntaken, eerder dan voor het uitvoeren van kostbare prestigeprojecten.
  Kerntaken zijn het onderhoud van straten, voet- en fietspaden, parken en sportterreinen, de huisvuilophaling, de administratieve dienstverlening, de veiligheid, het onderwijs en de zorg voor jongeren, ouderen en zwakkeren.
  Maar juist hier schiet de gemeentelijke dienstverlening sinds enkele jaren tekort, omdat de gemeentelijke tewerkstelling is afgebouwd.
  De tewerkstelling in de gemeentediensten moet terug op dusdanig niveau gebracht worden dat de werkdruk aanvaardbaar is en een goede dienstverlening aan de bevolking verzekerd wordt.

  Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie klonken we met onze leden, vrienden en mandatarissen op het nieuwe jaar. Dit jaar hadden…

  Lees meer