Erik Snoeijers

Lid Afdelingsbestuur, Ondervoorzitter

    Samen met mijn echtgenote Cathérine en onze zonen Emiel en Jef, woon ik sinds 2003 in Edegem en heb het me nog geen moment beklaagd. Een groen dorp aan de Antwerpse zuidrand waar het nog goed leven is, dicht bij 't stad. Dat is mijn belangrijkste bekommernis: Edegem moet een dorp blijven. Als we niet opletten dan vervelt onze fijne gemeente ongemerkt in een voorstad waar alle open ruimte is ingenomen door druk verkeer en grauwe gebouwen. Ik heb de indruk dat het beleid vandaag vooral kiest voor vastgoedontwikkelaars en speculanten, en niet voor ons inwoners. Er is nog nooit zoveel volgebouwd in ons dorp als de afgelopen jaren en het verkeer is enorm toegenomen. Dat zijn enkele van de redenen waarom ik kandidaat ben. Omdat het fijne dorp Edegem volgens mij vooral het resultaat is van het jarenlange beleid van CD&V, heb ik voor die partij gekozen. Zo hebben zij het kasteeldomein Hof Ter Linden aangekocht, iets waar we vandaag meer en meer van gaan genieten.

    Professioneel ben ik academicus in Antwerpen en communicatiespecialist en beroepsmilitair in Brussel, maar daarbuiten zet ik me in voor het verenigingsleven: actief in een van de uitstekende scholen die Edegem rijk is, sportief in twee sportverenigingen en voorvechter voor échte inspraak in het gemeentebeleid.