Bart Breugelmans

Fractieleider Gemeenteraad, Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid, Lid dagelijks bestuur, Politieraadslid, VZW kind & Gezin

  Bart (49 j.) is fractieleider en lid van de politieraad voor CD&V Edegem. Hij zetelt ondertussen 23 jaar in de gemeenteraad en was in het verleden al schepen voor onder meer jeugd, gezin, feestelijkheden en lokale economie. Bart kent het reilen en zeilen van onze prachtige gemeente zeer goed. Bart is bankdirecteur, getrouwd met Natalie en vader van twee zonen.

  Onze gemeenteraadsfractie treedt met volle goesting in de sporen van haar voorgangers om Edegem verder uit te bouwen zoals het is: een gezonde groene en propere woongemeente met een krachtig verenigingsleven vol initiatief en geëngageerde inwoners die oog hebben voor elkaar.

  Op 31 augustus 2023 bracht de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed nogmaals het zoveelste negatief advies uit over de vergunning…

  Lees meer

  Op de afgelopen Edegemse jaarmarkt was cd&v zoals elk jaar present (zie foto's). Niet alleen liepen de mandatarissen en…

  Lees meer

  Op de gemeenteraad van eind juni 2023 legde Thomas Van Gorp definitief de eed af als gemeenteraadslid van de cd&v-fractie. Sinds…

  Lees meer

  Als steun aan de Beerschotburen wandelden we met enkele fractieleden rond het Beerschotdomein. We zullen als partij uiteraard…

  Lees meer

  Afgelopen gemeenteraad was de verkaveling van één van de laatste stukjes open ruimte in Edegem op het Molenveld, tussen de…

  Lees meer

  Tussenkomsten namens de cd&v fractie door fractieleider Bart Breugelmans op de gemeenteraad van 19 december 2022.Op de agenda…

  Lees meer

  Onder druk van een handtekenactie van de buurtbewoners werd er op 9 mei in het gemeentehuis een infoavond georganiseerd over de…

  Lees meer

  Op de gemeenteraad van 28 maart stond het punt  "Renovatie kasteel Hof ter Linden & eigendomsstructuur" op de agenda.  Na lange…

  Lees meer

  Sinds de aankondiging van de fusie tussen Antwerpen en Borsbeek laait het debat over fusies volop, niet in het minst in de…

  Lees meer

  We proberen u zoveel mogelijk te informeren via onze Facebookpagina en Instagram, maar ook in deze 'digitale' tijden wordt een…

  Lees meer

  Integrale tussenkomsten door Bart Breugelmans , fractieleider (namens de voltallige CD&V fractie) naar aanleiding van de…

  Lees meer

  Aanstaande maandag stemt de Edegemse gemeenteraad onder andere over twee nieuwe belastingtarieven. Enerzijds wenst het…

  Lees meer

  Dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne kunnen we dit weekend allemaal genieten van onze fantastische Edegemse jaarmarkt.

  Lees meer

  Eén van de prioriteiten van CD&V en Jong CD&V Edegem is reeds jarenlang: een veilige en aangename fietsgemeente. Bart…

  Lees meer

  Sinds 2019 waait door onze gemeente de wind van “de verandering”. De eerste verandering zat bij de nieuwe bestuursploeg: de N-VA…

  Lees meer

  Op de Edegemse gemeenteraad van 26/04 stond het nieuwe  gemeentelijk organogram geagendeerd. Volgens het N-VA-bestuur ging het…

  Lees meer

  Sinds kort weten we het met zekerheid: ons -ooit zo magnifiek én groots- Edegems sociaal leven  zal het vanaf 1 januari 2021 …

  Lees meer

  Eerder dit jaar bracht CD&V-Edegem jullie reeds het nieuws dat we in de gemeenteraad mee zorgden voor extra financiële steun…

  Lees meer

  Eerder dit jaar bracht CD&V-Edegem jullie reeds het nieuws dat we in de gemeenteraad mee zorgden voor extra financiële steun…

  Lees meer

  Afgelopen gemeenteraad, kwamen de gemeenteraadsleden samen tot een concreet en gefaseerd stappenplan voor onze fantastische…

  Lees meer

  Op de extra gemeenteraad van maandag 8 juni stelde N-VA Edegem het RUP Heihoefseweg definitief vast, samen met bijhorend…

  Lees meer

  Op de afgelopen gemeenteraad van 25 mei besliste het N-VA gemeentebestuur om het Ecopark uit te besteden en over te dragen naar…

  Lees meer

  Afgelopen dinsdag werd in Edegem voor de eerste keer een digitale gemeenteraad gehouden. Geen sinecure, maar gezien de…

  Lees meer

  Op aangeven van het Agentschap Binnenlands Bestuur vernietigt de gouverneur het meerjarenplan. De gezamenlijke oppositie (Groen,…

  Lees meer

  Samen met de andere oppositiepartijen: Groen, Open VLD, sp.a en PVDA deelden we op maandag 13 januari  worstenbroodjes uit aan…

  Lees meer

  Tussenkomst Bart Breugelmans Voorzitter, Burgemeester, dames & heren schepenen, collega raadsleden, dank om me het woord te…

  Lees meer

  Naar aanleiding van het strategisch meerjarenplan dat op de agenda staat de komende gemeenteraad 16 december organiseerden we…

  Lees meer

  CD&V-raadsleden solidair met  gemeentepersoneel! Het Edegemse N-VA-bestuur riep enkele dagen geleden het gemeentepersoneel bij…

  Lees meer

  Het Edegemse gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Vrijetijdscentrum" werd vernietigd door de Raad van State.

  Lees meer

  Beste Edgemnaar,  Wij vinden Edegem al jarenlang een fijne gemeente om te wonen en te leven; wij zijn ervan overtuigd dat de…

  Lees meer

  ATV debat  Onze lijsttrekker en kandidaat burgemeester Bart Breugelmans ging in de ATV-studio's in debat met de andere…

  Lees meer

  Beste Edegemnaar, Beter een goede buur dan een verre vriend. Heel wat kleine maar ook grotere problemen worden beter opgelost…

  Lees meer

  Beste Edegemnaar, Een warm Edegem waar iedereen zich thuis voelt, daar willen we samen met jou aan werken. Wij willen een…

  Lees meer

   Afgelopen zaterdag, op de Edegemse jaarmarkt, ondertekenden de kandidaten van CD&V Edegem samen met Vlaams Parlementslid Orry…

  Lees meer

  Op 6 mei hebben jullie reeds kennis gemaakt met  onze eerste 5 kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen…

  Lees meer

  Na een open brief van twee bewoners uit de Adrien Gerlachestraat bleek nogmaals dat de huidige oplossing van het bestuur niet…

  Lees meer

  De zomer van 2018  is nog maar halfweg  maar zal in de geschiedenis gekend staan als een warme  en uitzonderlijk droge zomer.

  Lees meer

  Afgelopen zondag 6 mei waren alle partijleden uitgenodigd om hun oordeel te vellen over de modellijst.Onder het goedkeurend oog…

  Lees meer

  Zondag 6 mei kwamen de leden van CD&V Edegem samen in de pas geopende brasserie in het koetshuis van Hof ter Linden om te…

  Lees meer

  Inspanningen voor koning fiets starten klein. Op de laatste gemeenteraad vroegen we daarom aan de schepen van openbare werken om…

  Lees meer

  Feest in Andreas Vesalius!!! Op 1 september 2002 zijn wij gestart met de kleuterafdeling in de gemeentelijke basisschool Andreas…

  Lees meer

  Bart Breugelmans werd door de CD&V-raadsleden unaniem aangeduid als nieuwe fractieleider. Hij neemt de fakkel over van Jan…

  Lees meer

  Hier leest u de tussenkomst van raadslid Bart Breugelmans namens de CD&V fractie over de OCMW begroting en meerjarenplan.Tijdens…

  Lees meer