Adrian De Weerdt

Gemeenteraadslid, Bestuurslid

  Ik ben geboren en getogen Edegemnaar (30j.). Ik heb een prachtige jeugd gehad in Edegem en ben naar school gegaan in De Link en het OLVE college. Ik ben oud-bondsleider van KSA OLVE, voormalig jeugdraadlid en gemeenteraadslid sinds 1 januari 2019. Ik volg de dossiers over ruimtelijke ordening, mobiliteit, jeugd, lokale economie, wonen, vrije tijd en duurzaamheid van nabij op.

  Voor vragen ben ik steeds bereikbaar op raadslid.de.weerdt@edegem.be!

  N-VA-bestuur sluit deal met ontwikkelaar voor herbestemming Postsite – serieuze vermindering van openbare parkeerplaatsen Twee…

  Lees meer

  Morgen is het zover, dan start het nieuwe schooljaar. Bij de start van het schooljaar fietsen weer heel wat scholieren terug…

  Lees meer

  Geen moment heeft onze minister van Binnenlandse Zaken sinds haar aantreden in 2020 stilgezeten. Bij crisissen zoals de…

  Lees meer

  Geen moment heeft onze minister van Binnenlandse Zaken sinds haar aantreden in 2020 stilgezeten. Bij crisissen zoals de…

  Lees meer

  Onder druk van een handtekenactie van de buurtbewoners werd er op 9 mei in het gemeentehuis een infoavond georganiseerd over de…

  Lees meer

  Op de gemeenteraad van 28 maart stond het punt  "Renovatie kasteel Hof ter Linden & eigendomsstructuur" op de agenda.  Na lange…

  Lees meer

  Sinds de aankondiging van de fusie tussen Antwerpen en Borsbeek laait het debat over fusies volop, niet in het minst in de…

  Lees meer

  We proberen u zoveel mogelijk te informeren via onze Facebookpagina en Instagram, maar ook in deze 'digitale' tijden wordt een…

  Lees meer

  Integrale tussenkomsten door Bart Breugelmans , fractieleider (namens de voltallige CD&V fractie) naar aanleiding van de…

  Lees meer

  Op de agenda van de commissie (19 oktober) en gemeenteraad (25 oktober) in Edegem: het lastenboek voor de uitbating van Huis…

  Lees meer

  Dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne kunnen we dit weekend allemaal genieten van onze fantastische Edegemse jaarmarkt.

  Lees meer

  Er is al langer vraag naar extra studieplekken in Edegem. Gemeenteraadslid Adrian De Weerdt (CD&V) en voorzitter van Jong CD&V…

  Lees meer

  Op de afgelopen Edegemse gemeenteraad werd beslist om mee te stappen in het Kontichse project tot heraanleg van de…

  Lees meer

  Op de afgelopen gemeenteraad werd de procedure en de raming voor de aankoop van ANPR-camera's in de Collegewijk goedgekeurd.

  Lees meer

  Nu iedereen in beperkte kring Kerstmis en Nieuwjaar viert, de blokperiode is gestart en de examens voor de deur staan, zijn veel…

  Lees meer

  Op de afgelopen gemeenteraad liet het N-VA-bestuur weten dat vanaf 30 juni volgend jaar ANPR-camera's met nummerplaatherkenning…

  Lees meer

  Begin november publiceerde Statistiek Vlaanderen haar cijfers rond het woningaanbod. Daaruit blijkt dat de stijging van het…

  Lees meer

  Op 26 oktober 2020 verleent de gemeente Edegem een vergunning aan Stable voor de tijdelijke parking langs de Kasteelweg aan de…

  Lees meer

  In mei van dit jaar kondigde de burgemeester aan dat er geen nieuwe parking meer zou komen naast de dreef van Hof ter Linden. De…

  Lees meer

  Op 24 augustus 2020 besliste het NVA-college tot toepassing van de administratieve lus voor regularisatie van de tijdelijke…

  Lees meer

  Het nieuwe schooljaar is vandaag van start gegaan. Heel wat kinderen begeven zich hierdoor (opnieuw) in het verkeer, te voet of…

  Lees meer

  De afgelopen dagen waren we getuige van een hittegolf, een fenomeen dat zich in de toekomst nog vaker zal voordoen. Zoals velen…

  Lees meer

  Uit een persbericht van vandaag blijkt dat N-VA Edegem de voorstellen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter verbetering…

  Lees meer

  Afgelopen gemeenteraad, kwamen de gemeenteraadsleden samen tot een concreet en gefaseerd stappenplan voor onze fantastische…

  Lees meer

  Op de extra gemeenteraad van maandag 8 juni stelde N-VA Edegem het RUP Heihoefseweg definitief vast, samen met bijhorend…

  Lees meer

  Groot nieuws tijdens de afgelopen gemeenteraad: burgemeester Metsu meldt dat de geplande uitbreiding van parking Dreef aan de…

  Lees meer

  Afgelopen gemeenteraad besliste het N-VA-gemeentebestuur om de steenslag-parking op de Kattenbroek-zone tussen het Ecopark,…

  Lees meer

  Op 13 februari 2020 verleende de Provincie een vergunning onder voorwaarden voor de uitbreiding van parking Dreef aan Hof ter…

  Lees meer

  Op aangeven van het Agentschap Binnenlands Bestuur vernietigt de gouverneur het meerjarenplan. De gezamenlijke oppositie (Groen,…

  Lees meer

  CD&V Edegem maakt zich zorgen over het ruimtelijke ordeningsbeleid in Edegem. Raadslid Adrian De Weerdt zet hieronder even een…

  Lees meer

  Samen met de andere oppositiepartijen: Groen, Open VLD, sp.a en PVDA deelden we op maandag 13 januari  worstenbroodjes uit aan…

  Lees meer

  Tussenkomst Bart Breugelmans Voorzitter, Burgemeester, dames & heren schepenen, collega raadsleden, dank om me het woord te…

  Lees meer

  Update 28/11: De werken zijn ondertussen stilgelegd door de politie: verschillende buurtbewoners stelden zich vragen of deze…

  Lees meer

  CD&V-raadsleden solidair met  gemeentepersoneel! Het Edegemse N-VA-bestuur riep enkele dagen geleden het gemeentepersoneel bij…

  Lees meer

  De Week van de Mobiliteit (16-22 september) is hét festival van de duurzame mobiliteit. Ook in Edegem kiest CD&V resoluut voor…

  Lees meer

  Het N-VA-gemeentebestuur plant in in haar beleidsvisie 2019-2024 gemeentelijke diensten uit te besteden of te schrappen. “De…

  Lees meer

  Het Edegemse gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Vrijetijdscentrum" werd vernietigd door de Raad van State.

  Lees meer

  Uit de gemeenteraad van 29 april 2019 nemen  we zeker mee dat ook het uitbesteden van het ecopark aan IGEAN opnieuw zal worden…

  Lees meer

  Na de symbolische actie van de gezamenlijke oppositie komen er dan toch verkiezingsborden In Edegem. N-VA besliste alleen…

  Lees meer

  Op 23 april organiseerde CD&V Edegem een gespreksavond rond mobiliteit en leefbaarheid!Die avond ontving Adrian De Weerdt, onze…

  Lees meer

  De gemeente Edegem plant een volledige herinrichting en heraanleg van de Patronaatstraat en Terlindenlaan (wegenis en…

  Lees meer

  Het Fort van Edegem kampt opnieuw met een inbrakenplaag. De laatste tijd kregen verschillende verenigingen, waaronder JH…

  Lees meer

  In 2012 verwierf Edegem, onder CD&V bestuur, samen met de Vlaamse overheid en de Provincie Antwerpen, het prachtige Hof ter…

  Lees meer

  Het project "Ontsluitingsweg Kattenbroek", met onder meer de heraanleg van de wegenis en vernieuwde kruispunten, werd uitgevoerd…

  Lees meer

  Begin 2019 starten de werken aan het vrijetijdscentrum (VTC) op de parking van Den Willecom en in de tuin van Huis Hellemans.

  Lees meer

  Waarom geen publieke BBQ aan de voorkant van Hangar 27? De onze was alvast een succes! Samen met de verenigingen maakten wij een…

  Lees meer

  Zes schitterende jongerenkandidaten engageren zich voor een fietsbaar, proper en bruisend Edegem! Je vindt ze op 14 oktober…

  Lees meer

   Afgelopen zaterdag, op de Edegemse jaarmarkt, ondertekenden de kandidaten van CD&V Edegem samen met Vlaams Parlementslid Orry…

  Lees meer

  Veilig terug naar school, ook in 2018! Ook dit jaar organiseerde JongCD&V Edegem weer de veilig-terug-naar-school actie. Met…

  Lees meer

  Een lege fles rosé, een lege fles wodka, kapotte bierglazen, peuken, spijkers, afvalhout, papiertjes en zelfs het deksel van een…

  Lees meer

  De gemeente Edegem stelt zich burgerlijke partij voor de correctionele rechtbank van Antwerpen in de zaak van het misbruik van…

  Lees meer

  3 miljoen euro, zowat 120 miljoen oude Belgische frank. Zoveel kost de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum. Een zeer zware…

  Lees meer

  Op zaterdag 14 oktober organiseerden we onze mobiliteitsbeurs in De Schrans.Bedoeling was om na te gaan waar er op dit ogenblik…

  Lees meer

  In de ochtend van 3 oktober 2017 kon u op de hoek van de Molenlei en de Oude Godstraat stoppen voor een korte…

  Lees meer

  Sinds gisterenavond fietst Dani uit de Acht Eeuwenlaan met een fluovestje en een #koningfiets-plaatje door Edegem. Dani was…

  Lees meer