De gemeente Edegem plant een volledige herinrichting en heraanleg van de Patronaatstraat en Terlindenlaan (wegenis en riolering). Zowel de kleuterschool als de lagere school van De Link zijn gelegen in de Patronaatstraat. Ook de scouts, tennis en Immaculata zijn dichtbij. Deze omgeving kent heel wat wandelaars en fietsers die genieten van Hof ter Linden. 

Voor CD&V Edegem biedt de heraanleg van de Patronaatstraat en Terlinden een kans om de omgeving veiliger te maken voor alle weggebruikers. Afgelopen gemeenteraad benadrukte CD&V het belang van een veilige school- en recreatieomgeving.

Raadslid Adrian De Weerdt:

De Patronaatstraat en Terlindenlaan zijn bij uitstek een omgeving met veel schoolgaande jeugd, fietsers, wandelaars en recreanten. Daarom vragen wij een zone 30 gecombineerd met verkeersremmende maatregelen. Het mobiliteitsplan van Edegem legt hier al langer de nadruk op: verkeersveilige schoolomgevingen zijn een prioriteit, zo ook handhaving van zone 30.

 Volgens de schepen van Mobiliteit (N-VA) is er echter geen zekerheid dat deze maatregelen er komen.... 

CD&V Edegem blijft de verkeersveiligheid in de Edegemse straten verder actief opvolgen.
Heeft u nog andere straten en woonstraten in gedachte waar het volgens jou ook zone 30 zou moeten worden?
Laat het ons weten via raadslid.de.weerdt@edegem.be!

  • Verkeer & verkeersveiligheid