Samen met de andere oppositiepartijen: Groen, Open VLD, sp.a en PVDA deelden we op maandag 13 januari  worstenbroodjes uit aan de personeelsleden in de Gemeentehallen, symbolisch als steun voor het personeel en bezorgheid voor Edegem.

Bart Breugelmans (fractieleider CD&V en initiatiefnemer):

De oorsprong van ‘verloren maandag’ komt van ‘verzworen maandag’, de dag waarop sommige ambtenaren de eed aflegden. Op deze dag delen wij symbolisch wordenbroodjes uit aan het personeel.

Dit doen we uit steun voor het personeel en uit bezorgdheid voor onze gemeente. Het Edegemse N-VA-bestuur voert een kaalslag door de gemeentelijke diensten, en dat zal iedereen voelen, niet alleen de personeelsleden, maar ook de Edegemnaar.

We zijn bezorgd om Edegem. Daarom dienen we gezamenlijk bezwaar in en vragen tot bijkomende verduidelijkingen omtrent de gestemde meerjarenplanning van de gemeente. De impact van de besparingen en die van de daling van de personeelsuitgaven op het financiële evenwicht is onduidelijk. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het provinciebestuur zullen dit onderzoeken.”

We hebben ook van een aantal bezorgde burgers het bericht gekregen dat ze klacht gaan indienen tegen de meerjarenplanning bij de toezichthoudende overheid.

Edegem, het personeel en alle Edegemnaren kunnen er op rekenen dat de uitrol van het meerjarenplan nauwlettend in het oog gehouden zal worden, niet één tegen allen of allen tegen één, wel met zijn allen voor een warm Edegem met een hart.

Wenst u zelf ook klacht in te dienen?

Vanuit de politiek hebben wij volgende formele klacht neergelegd.
Wil u zelf ook formeel klacht indienen bij de gouverneur, dat kan nog tot 16 januari.
U kan bovenstaande klacht als voorbeeld gebruiken. Het staat u natuurlijk ook vrij een eigen argumentatie te ontwikkelen.

U kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier.
U kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

In de pers

Radio Zuidrand

MortselTV

HLN.be

GVA

Foto's van CD&V Edegem, Groen Edegem, Open VLD Edegem, PVDA Zuidrand, Sp-a Edegem, Klaas De Scheirder