Beste Edegemnaar,

Beter een goede buur dan een verre vriend. Heel wat kleine maar ook grotere problemen worden beter opgelost als buurten goed samenhangen. Zaken zoals veiligheid, vandalisme, klein onderhoud enz. kunnen best ook op buurtniveau worden aangepakt. De gemeente moet een moderne dienstverlenende organisatie zijn. Edegem zet nog te weinig in op een moderne digitale aanpak. Verdere digitalisering zorgt voor efficiëntere behandeling van vragen en suggesties. Tegelijk maak je zo tijd vrij voor meer persoonlijke zorg voor de mensen die met die moderniteit moeilijker meekunnen.

We zetten bovendien in op:

  • een levendig centrum met horeca en winkels
  • een vrijetijdscentrum op de site van het oude postgebouwof de zone tussen Cartouche en zaal 't Centrum
  • een herwaardering van de bestaande buurtcentra: samenwerkingsverbanden met Schrans en Elzenhof , den Appel meer toegankelijk voor verenigingen
  • betere inbraakpreventie en verdere uitwerking op buurtniveau van de BIN’s (buurtinformatienetwerken) en slimme camera's
  • een sportieve buurt waar we ook structureel onderhoud van de gemeentelijke gebouwen doen (bv in Fort V)
  • een waterspeeltuin in Hof ter Linden
  • een verbouwvriendelijke gemeente

Klaas Meesters: (7de plaats)

Wij gaan voor een verbouwvriendelijk beleid! Eén uniek aanspreekpunt voor verbouwers binnen de gemeente helpt hen bij vergunningen, energie-efficiëntie en subsidies. De container en verkeersbordentax schaffen we af!

Wil je meer weten over onze speerpunten over wonen in Edegem?
Lees ons programmaboekje 'Wonen In Edegem' erop na!

  • Wijken & buurten