Na de interne partijverkiezingen op onze nieuwjaarsreceptie hebben we uiteraard niet stilgezeten.
Met onze sterk vernieuwde ploeg gaan we nu verder aan de slag!
''Wie maakt er nu allemaal deel uit van deze ploeg?'', horen wij u vragen. Onderstaand een beknopt overzicht.
Heeft u zelf ook interesse om mee aan dit verhaal te schrijven, contacteer ons gerust!

Meer info over onze gemotiveerde team-leden kan u vinden op hun respectievelijke  'wie is wie' pagina's

Samenstelling gemeenteraadsfractie*

Onze verkozenen In de Edegemse gemeenteraad vormen samen de gemeenteraadsfractie voor CD&V Edegem. De gemeenteraad controleert het dagelijks bestuur  van het college van burgemeester en schepenen en volgen de gemeentelijke actualiteit op de voet.  Onze fractie wordt geleid door Bart Breugelmans die wordt bijgestaan door raadsleden Ann De Cleyn, Adrian De Weerdt en Siegrid De Smedt.

Politieraad, politiezone HEKLA*
De zonale politieraad staat o.a in voor het beheer en organisatie van de lokale politie, goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan, personeelsbeheer en financieel beheer van de zone. Meer info over de politieraad op de website van HEKLA .
Onze fractie wordt hier vertegenwoordigd door Bart Breugelmans.

VZW's
Onze gemeente Edegem laat zich ook vertegenwoordigen binnen verschillende VZW's. Onze partijleden nemen hierin ook hun verantwoordelijkheden op.  De VZW's waar onze mandatarissen de partij vertegenwoordigen zijn de volgende

Autonoom gemeentebedrijf (AGB) *:  Bart Meesters 
Kind en Gezin: Bart Breugelmans
Sport en recreatie: Adrian De Weerdt
Huis Hellemans: Ann De Cleyn

Samenstelling partijbureau 2019 - 2022 
Het partijbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de partij en zorgt o.a voor de organisatie van het partijbestuur waar al onze leden 2-maandelijks samenkomen om samen te werken en te denken over ons geliefde Edegem.  

Annick De Jongh: afdelingsvoorzitter
Bart Meesters: secretaris
Erik Snoeijers: ondervoorzitter, communicatie
Thomas Van Gorp : ondervoorzitter, digitale communicatie
Elke Tindemans: voorzitter Vrouw en Maatschappij
Johan Scheldeman: Jongerenvoorzitter
Jan Duden: Seniorenvoorzitter
Bert Van Herrewegen: penningmeester
Greet Marivoet: ledenverantwoordelijke
Wim Verrelst: ledenverantwoordelijke
Bart Breugelmans: fractieleider

*bezoldigde mandaten