Het beleid rond ruimtelijke ordening moet actiever, positiever en evenwichtiger!

Onze prachtige gemeente verdient een grondige ‘reshuffle’ als het aankomt op het beleid rond ruimtelijke ordening. De Edegemnaar verwacht een evenwichtig en positief beleid, met voldoende aandacht voor vrijwaring van open ruimte en natuur, maar ook voor voldoende beschikbare en kwalitatieve woningen. De Edegemnaar verwacht ook een actief beleid, een beleid waarin maximaal wordt rekening gehouden met suggesties en bezorgdheden, en waarin specialisten samen met buurtbewoners aan tafel gaan en tot oplossingen komen. 

Een voorbeeld: het gemeentelijk zwembad ‘Frank Jespers’ aan de Vrijwilligersstraat staat nu al 4,5 jaar leeg (zie ook de foto's als bijlage). Een uitgelezen kans om in dit stukje Edegem, vlakbij het centrum, actiever en groener te maken. Waarom het gebouw niet herbestemmen en er bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum annex koffiebar van maken? Een polyvalente ontmoetingsplek voor jong en oud, met ook een zaaltje voor verenigingen of voor privéverhuur? En de omgeving verfraaiien en vergroenen?  Maak er werk van!

Een ander voorbeeld: de zone tussen de (voormalige) Belvu en de Cartouche. Ook daar zijn veel mogelijkheden om dit stukje, pal in centrum Edegem, terug aan de burger te geven. Een winkel- en horecazone met groenperkjes om de lokale economie verder te ondersteunen, met ook een geïntegreerde woonfunctie, wat denkt u? 

Last but not least, vragen we met aandrang aan het bestuur om van koers te wijzigen in het dossier van de Beerschotsite. Deze unieke groene zone tussen de Herfstlei, Zomerlei en Lentelei verdient een grondige make-over, waarbij de belangen van de buurt voorop staan, en niet die van de privé-ontwikkelaar. Een mens mag nog hopen. 

Beste Edegemnaar, we staan graag open voor uw verdere suggesties! Hebt u nog goede ideeën of bepaalde vragen, aarzel niet om ons te contacteren op raadslid.de.weerdt@edegem.be.

  • Ruimtelijke ordening