Begin november publiceerde Statistiek Vlaanderen haar cijfers rond het woningaanbod. Daaruit blijkt dat de stijging van het aantal woningen in Edegem het kleinst is voor de provincie Antwerpen. Logisch, want Edegem is al één van de dichtst bebouwde gemeenten in heel Vlaanderen. Het betonrapport van Natuurpunt geeft aan dat er voor Edegem 110ha open ruimte bedreigd is.

Er is dus geen reden om euforisch te zijn, meer nog het is tijd dat we een punt zetten achter het verder aansnijden van onze kostbare open ruimte, natuur en landbouwzones. In sommige van die gebieden dreigen echter nieuwe verkavelingen. Een goed voorbeeld zijn de gronden aan de Lourdeslaan. We weten dat de druk om hier te bouwen groot is. De afgelopen 3 legislaturen is er geen sprake geweest van bouwen op de Lourdeslaan.  Hopelijk is het NVA bestuur met betrekking tot dit dossier even kordaat. Maar er is meer, denk ook aan de gronden van Mussenburg, aan de Doornstraat of aan de vallei van de Edegemse beek. De druk om landbouwgronden op te offeren voor beton is groot.

Adrian De Weerdt, gemeenteraadslid CD&V Edegem

We moeten dringend een halt toe te roepen aan het verder aansnijden van onze kostbare open ruimte. Daarom moeten we dus werk maken van een openruimteplan en dit juridisch verankeren. Alleen zo kunnen we de groene ruimte die vandaag kunnen bebouwd worden ook écht beschermen.

Daarom diende de gezamenlijke oppositie in Edegem een voorstel in op de gemeenteraad waarbij ze de hand uitsteekt naar het N-VA bestuur. Groen, CD&V en Open Vld willen in Edegem samen met N-VA en alle andere stakeholders werk maken van een visieplan open ruimte. 

We hadden  op een constructief voorstel, een positief antwoord verwacht.  De uitgestoken hand om een breed gedragen, toekomstgericht plan uit te werken werd echter opnieuw afgeslagen. Het college wil graag zijn eigen koers varen en zal ons ten gepaste tijde het plan voorleggen.

De oppositiepartijen blijven erbij dat hier een kans gemist is om samen beleid te maken. Oppositie en meerderheid kunnen van mening verschillen, maar de brug maken in het belang van de Edegemnaar dat had pas een positief signaal geweest in deze rare tijden…. Elke partij wil een mooi Edegem. De sterkte schuilt in het gedragen compromis. De tijd blijkt er in Edegem nog niet rijp voor te zijn…

Foto's:

Hoofding: Heihoefseweg ook gekend als het laatste Molenveld
Tekst: Elyssiapark komende van het vlonderpad in HTL 

Tekst:

Goedele Van der Spiegel

Peter Verstraeten

Adrian De Weerdt 

  • Ruimtelijke ordening