Het nieuwe schooljaar is vandaag van start gegaan. Heel wat kinderen begeven zich hierdoor (opnieuw) in het verkeer, te voet of met de fiets.

 Jong CD&V Edegem brengt dit traditiegetrouw extra in beeld met de jaarlijkse affichecampagne "veilig terug naar school". In vele Edegemse bussen zit al een affiche. Wie er nog geen heeft gekregen of een extra affiche wil, kan een bericht sturen naar Thomas Van Gorp (thomasgorp@hotmail.com).

Met onze affiche-actie brengt JongCD&V de broodnodige aanpassingen aan de Edegemse hoofdwegen nogmaals onder de aandacht. Eén van de hoofdprioriteiten voor JongCD&V zijn nieuwe, veilige, afgescheiden en geasfalteerde fietspaden en betere voetpaden, bijvoorbeeld aan de Oude Godstraat. Hoewel de heraanleg van de Oude Godstraat eerst gepland was voor 2016, is dit nu - onbegrijpelijk - uitgesteld tot na 2024. Ook de Hovestraat wordt pas ten vroegste in 2022 aangepakt. De Boniverlei en de Drie Eikenstraat zullen waarschijnlijk ook tot de volgende legislatuur worden uitgesteld.

Thomas Van Gorp, co-voorzitter van JongCD&V:

Veilige fietspaden en betere voetpaden zijn totaal geen prioriteit voor het huidig Edegems N-VA-bestuur. Totaal onbegrijpelijk, nu er meer en meer kinderen en volwassenen fietsen naar school of het werk.

 JongCD&V Edegem vraag ook de invoering van een fietsstraat in de Strijderstraat en de Doelveldstraat, zone 30 in de woonstraten met meer afdwingbaarheid, en meer overdekte fietsenstallingen aan publieke plaatsen. Wat het dossier Prins Boudewijnlaan betreft, vragen we aan het bestuur duidelijkheid. We weten nog altijd niet of het bestuur meestapt met het concept van AWV ter verbetering van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid.

In de pers

HLN.be

Nieuwsblad

Gazet Van Antwerpen

  • Verkeer & verkeersveiligheid