Op de gemeenteraad van eind juni 2023 legde Thomas Van Gorp definitief de eed af als gemeenteraadslid van de cd&v-fractie. Sinds oktober 2022 verving hij Ann De Cleyn, die zich liet vervangen omwille van gezondheidsredenen. Omdat De Cleyn verhuist naar een andere gemeente, wordt de wissel nu definitief. 

Ann De Cleyn is jarenlang actief lid van cd&v Edegem. Tussen 2015 en 2018 was zij ook OCMW-raadslid en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor cd&v, en tussen 2018 en 2022 gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en lid van de Raad van Bestuur van het Woonzorgnetwerk. 

 Ann De Cleyn spitste zich toe op de thema’s zorg, welzijn, gezondheid en armoede en probeerde vanuit de oppositie haar steentje bij te dragen aan een warmere gemeente. Zo pleitte ze in de gemeenteraad onder meer voor de oprichting van een eigen Edegemse sociale kruidenier, werden dankzij haar voorstellen tijdens de coronacrisis E-bons (te spenderen bij Edegemse handelaars) verdeeld onder mensen in moeilijkheden, en organiseerde ze jaarlijks in december Wereldlichtjesdag op de begraafplaats als herdenkingsmoment voor overleden kinderen.

Wim Verrelst (voorzitter cd&v Edegem):

We danken Ann voor haar tomeloze inzet, gedrevenheid en ongelooflijke empathie. Dat er in deze legislatuur nood is aan een sociale partij en aan sociale voorstellen, is ondertussen echt wel voor iedereen duidelijk. Ann De Cleyn verwoordde haar voorstellen altijd op een respectvolle manier.

Op de laatste gemeenteraad werd – terecht - hulde gebracht aan Ann door de voorzitter van de gemeenteraad, Philippe Muyters, en ook door alle andere politieke partijen.

Thomas Van Gorp, die De Cleyn definitief vervangt, woont in Buizegem, werkt als IT-consultant en is voorzitter van JongCD&V. Hij is jarenlang actief bij KSA Lancelot en was 10 jaar lang bureaulid van de Edegemse Jeugdraad.

Op het vlak van sociaal beleid is er nog veel werk aan de winkel in Edegem. Ik zal het sterke werk van Ann De Cleyn hierover verder zetten. Als cd&v zullen we blijven focussen op een menselijk en zorgzaam Edegem, waar niemand uit de boot valt

Thomas zal zich verder ook inzetten voor een versterkt jeugdbeleid, steun voor Edegemse verenigingen en betere fietsinfrastructuur.  

Op de picknick van cd&v Edegem werd Ann gehuldigd door de bestuursleden van cd&v Edegem en ontving ze een bos bloemen uit de handen van Thomas Van Gorp. 

In de pers:

Gazet Van Antwerpen