Afgelopen gemeenteraad was de verkaveling van één van de laatste stukjes open ruimte in Edegem op het Molenveld, tussen de Heihoefseweg en de Terelststraat nogmaals geagendeerd. N-VA wil hier 72 woningen bouwen.

Een aantal jaar geleden stond dit RUP al op de gemeenteraad en toen waren er 125 bezwaarschriften ingediend. Een aantal  zaken zijn ondertussen aangepast maar het valt op dat tegen het huidige RUP er maar liefst 473 (!) bezwaarschriften ingediend zijn.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid cd&v Edegem)

Een zéér duidelijk teken dat de Edegemnaar dit project niet duldt. Het bestuur moet terug in overleg gaan met de buurtbewoners, en er een evenwichtiger project van maken, met veel meer focus op groen en open ruimte! Wij betreuren deze gang van zaken en keurden dit uiteraard niet goed en hebben resoluut tegen gestemd. Onbegrijpelijk dat er weeral open ruimte verdwijnt in Edegem. Ook de impact op de mobiliteit is groot.

Uit het archief

https://edegem.cdenv.be/nieuws/nieuws/rup-heihoefseweg-moet-veranderen/