CD&V Edegem maakt zich zorgen over het ruimtelijke ordeningsbeleid in Edegem. Raadslid Adrian De Weerdt zet hieronder even een aantal zaken op een rijtje.

1. Parking Dreef

Het bestuur wenst de parking Dreef aan Hof ter Linden uit te breiden. De nieuwe parking zal een deel van de scouts, tennis en speelde innemen, er zullen bomen worden gerooid en de beschermde muur zal gedeeltelijk worden gesloopt. De plaats waar het bestuur de parking wenst aan te leggen, is echter beschermd erfgoed (o.a. dorpsgezicht en zomerlindendreef). De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed gaf in oktober 2019 dan ook een negatief advies. Vervolgens paste het bestuur haar plannen aan, en vroeg een nieuw advies aan de Commissie.

Het nieuwe advies van de Commissie is vernietigend:

De brede, langgerekte parking zal een alternatieve en storende zichtas vormen vanop de bestaande centrumparking en het dorpsplein. Vanuit erfgoedoogpunt is de inplanting van een langgerekte parking parallel aan de dreef niet wenselijk. (...) Zowel in de initiële plannen als in het gewijzigde ontwerp wordt deze zone geheel doorsneden met verharding. (...) De commissie meent bijgevolg dat ook het aangepaste ontwerp, zowel wat betreft locatie als materiaalgebruik, niet uitgaat van een zorgvuldige analyse van de landschappelijke kwaliteiten en erfgoedwaarden van de beschermde omgeving en te weinig rekening houdt met de ruimtelijk-structurerende functie van de beschermde zomerlindendreef.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

Het is duidelijk dat deze locatie vanuit erfgoedoogpunt niet aanvaardbaar is voor een parking. Het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is gezaghebbend en kan niet zomaar naast zich neer worden gelegd. De beschermde zomerlindendreef en het beschermd dorpsgezicht worden aangetast door de parking.

Bovendien worden terrein van de tennis en school ingenomen. Uiteraard begrijpen wij de nood aan parking voor de gastronomie in Hof ter Linden, maar er bestaan betere alternatieven: de parking aan het administratief gebouw van Immaculata/OCMW ligt op wandelafstand van het kasteeldomein en kan perfect worden geoptimaliseerd. Idem voor de parking aan het postgebouw. Ik heb dit reeds meermaals aangekaart op de gemeenteraad, voorlopig zonder resultaat.

2. Vrijetijdscentrum het Kruispunt

VTC

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Vrijetijdscentrum” werd vernietigd door de Raad van State.
Het RUP VTC is vernietigd, maar ondertussen is men toch gestart met de bouw van het VTC. Dat VTC staat momenteel echter (letterlijk en figuurlijk) op losse schroeven: doordat de bouwvergunning is gebaseerd op het vernietigde RUP VTC, is de grondslag voor de bouwvergunning verdwenen. Dat betekent dat belanghebbende burgers een vordering bij een rechter kunnen indienen om de vergunning buiten toepassing te laten verklaren. Moest dat gebeuren, zouden de werken nog langer stilliggen.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

Het is jammer dat het bestuur dit dossier snelsnel heeft willen doorduwen en nooit alternatieve locaties zoals het Postgebouw, het oude zwembad of het Berkenhof heeft overwogen.

3. Parking Stable

Stable

Op 28 november 2019 werd de bouw van de privéparking (Stable) in Hof ter Linden stilgelegd door de politie en de stedenbouwkundig inspecteur omdat deze niet vergund was. Het bestuur was nochtans op de hoogte en verdedigde op de gemeenteraad van 25 november 2019 de start van de bouw van deze privéparking.

4. Elyssia

Stillaan rijzen de grote torenblokken van Elysia-park uit de grond aan de Prins Boudewijnlaan, over de Carrefour, en wordt de impact duidelijk.

Adrian De Weerdt: (gemeenteraadslid CD&V)

Wij juichen toe dat er een bestemming is gevonden voor deze verloederde site, maar vrezen voor de impact op de buurt. Het wordt stilaan duidelijk dat dit grote project niet in overeenstemming is met de rust in de buurt. Maar liefst 390 appartementen worden gebouwd. De zal zorgen voor een serieuze toename van auto’s en andere passanten.

5. Ontslag tot gevolg?

Zowel de schepen voor ruimtelijke ordening en erfgoed als het diensthoofd ruimtelijke ordening nemen ontslag. Bestaat er enig verband met bovenstaande punten?

  • Ruimtelijke ordening