Het Edegemse gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Vrijetijdscentrum" werd vernietigd door de Raad van State. Burgerinitiatief Leefbaar Edegem trok in 2016 naar de Raad van State om het RUP aan te vechten, mede omwille van het gedeeltelijk verdwijnen van veel parkeergelegenheid in Edegem-centrum ten gevolge van de bouw van het VTC. Volgens de Raad van State heeft het Edegemse gemeentebestuur niet op een realistische en zorgvuldige wijze met de werkelijke parkeerbehoeften rekening gehouden. De Raad hekelt de onzorgvuldige besluitvorming van het bestuur.

CD&V Edegem waarschuwt al jaren voor de negatieve mobiliteitsimpact van het VTC in het centrum. Ook de gemeente zelf erkent de parkeerproblematiek als pijnpunt.

Bart Breugelmans (fractieleider CD&V Edegem): 

Het N-VA-bestuur heeft de mobiliteitsimpact van het VTC serieus onderschat, wat nu ook wordt bevestigd door de Raad van State.

Door de bouw van het VTC verdwijnt een groot stuk van parking Willecom, een parking die nochtans essentieel is voor handelaars, de sporthal en de winkelende Edegemnaar. De bib verplaatst zich van de Hovestraat naar het VTC, wat uiteraard ook weer extra parkeernood creëert.Hoewel we de plaatsing van een nieuwe fietsenstalling aan het VTC aanmoedigen, moeten we ook rekening houden met minder mobiele mensen die wel degelijk parkeergelegenheid nodig hebben. Ook een aantal gemeentediensten verplaatsen naar het toekomstige VTC, er komt een breder vrijetijdsaanbod en de ruimtes kunnen worden verhuurd: allemaal aspecten die extra parking noodzaken.

Voor de goede orde benadrukken we nogmaals dat CD&V Edegem principieel niet tegen de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum is gekant. CD&V Edegem stelde in het verleden echter meermaals alternatieve locaties voor, zoals bijvoorbeeld het oude Postgebouw, site Beirens of het Berkenhof, waarbij de parkeerdruk in het centrum wordt gevrijwaard.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer
  • Cultuur
  • Openbare werken