De Week van de Mobiliteit (16-22 september) is hét festival van de duurzame mobiliteit. Ook in Edegem kiest CD&V resoluut voor de fiets als gezond, milieuvriendelijk en veilig alternatief vervoersmiddel.

 Thomas Van Gorp (JongCD&V Edegem):

Met de jongeren van CD&V Edegem hielden we tijdens de eerste week van september naar jaarlijkse gewoonte onze terug-naar-school affiche-actie. Door het verspreiden van affiches en filmpjes legden we de nadruk op veilige schoolomgevingen voor de schoolgaande jeugd, iets wat op sommige plaatsen in Edegem beter kan.

 Onze filmpjes leggen op een ludieke manier uit hoe je op een veilige manier door Edegem fietst:

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V Edegem):

Tijdens de Week van de Mobiliteit stippen we graag nogmaals de prioriteiten van CD&V Edegem aan voor een veiliger fietsbeleid.

  • een veilig, afgescheiden, comfortabel en geasfalteerd fietspad voor de Oude Godstraat, Hovestraat, Boniverlei en het overblijvende stuk Drie Eikenstraat
  • zone 30 in elke woonstraat, waarbij verkeersremmende infrastructuur te hoge snelheden onmogelijk maakt (bv. Rombaut Keldermansstraat, Ingenieur Haesaertslaan, Graaf de Fienneslaan, Patronaatstraat, etc.)
  • de Strijderstraat en de Doelveldstraat worden een fietsstraat, waarbij auto's steeds achter de fietser dienen te blijven
  • een betere oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan, onder meer dankzij beter groenonderhoud en veiligere oversteek aan het Rubenspark/Elyssia
  • invoering van schoolstraten (bv. Patronaatstraat) in samenspraak met de school en de buren
  • degelijke overdekte fietsenstallingen aan publieke plaatsen zoals scholen, winkels, bushaltes, sporthal, pleinen en parken

Heb jij nog ideeën voor de verbetering van de Edegemse fietsinfrastructuur? Laat het ons zeker weten!

  • Mobiliteit & openbaar vervoer
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties