Onder druk van een handtekenactie van de buurtbewoners werd er op 9 mei in het gemeentehuis een infoavond georganiseerd over de plannen voor de site van de vroegere tennisclub van Beerschot. Die ligt in de groene zone tussen de Hovestraat, de Herfstlei, de Zomerlei en de Lentelei.

 Het werd een woelige avond met massaal veel volk. Schepen Follens deed (al zittend, onzichtbaar voor het publiek) het openingswoord, en trachtte duidelijk te maken dat er nog niets beslist was.  Vreemd was het verhaal dat ze vroeger een projectvoorstel met meer dan 100 woningen zouden hebben wandelen gestuurd. Zo’n absurd hoog getal laten vallen, was duidelijk een poging om de actuele plannen (52 woningen) te relativeren.   

In diezelfde sfeer zat zijn verhaal van de 200 000 woningen die er tussen 2020 en 2030 in Vlaanderen bijkomend zouden nodig zijn. Er is immers geen enkele regel die zegt dat er daarvan dan 700 zouden moeten bijkomen in Edegem, één van de dichtst bebouwde gemeenten van Vlaanderen. Dat de gemeente een meerwaardebelasting kan innen naarmate op deze site extra woningen kunnen komen werd niet ontkend.

 We leerden van de omgevingsambtenaar dat het BPA alleen bebouwing toelaat op de plaats van de oude villa, maar dat het ouder is dan 15 jaar en dus mits motivering kan genegeerd worden door het gemeentebestuur.  Het schepencollege heeft vorig jaar in juni een aantal randvoorwaarden beslist voor ontwikkelaars van deze site. Bij zo’n beslissing moet men natuurlijk goed lezen wat er NIET beslist wordt, want op die punten wordt dus aan de ontwikkelaars de vrijheid gegeven. Een maximaal aantal woningen zat er bijvoorbeeld niet bij.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid cd&v):

Reeds in juni vorig jaar stelde het bestuur de randvoorwaarden vast voor de site Beerschot, zonder enig overleg met de buurt. Een van die voorwaarden betrof de bouw van appartementsblokken, midden in de groene zone.

Dan was het woord aan de ontwerpers.  Hoewel de bedoelde appartementsblokken qua vorm niet zo atypsich overkomen (3 bouwlagen + teruggetrokken vierde laag), zorgde het aantal (drie van zulke appartementsblokken)  en de keuze om ze op de voormalige tennisterreinen te zetten ervoor dat ze wel heel dicht tegen de bestaande huizen zouden komen.  Die plaatsing was een direct gevolg van de randvoorwaarde van het schepencollege om zo weinig mogelijk bestaand groen te verwijderen. 

 Schepenen Follens en Goris werden vakkundig vastgezet door het publiek. Burgemeester Metsu was niet aanwezig. Waarom werden die randvoorwaarden voor deze site stiekem beslist door het schepencollege, zonder het minste overleg met de buurt?  De schepenen konden niet anders dan met een duidelijk negatief signaal van de buurt terug naar het schepencollege te gaan. 

 We hoorden heel wat terechte zorgen van de buurt. Burgemeester en schepenen kunnen zich volgende gemeenteraad aan een pak vragen verwachten. Als cd&v gaan we absoluut niet akkoord met deze plannen. We eisen dat het bestuur zijn plannen herziet, en dit dossier terug naar de tekentafel gaat, dit keer met de buurtbewoners erbij. Een openbaar buurtpark past veel beter in die zone, met bijvoorbeeld nieuwe trage wegen en kleine speeltuigjes. Zo kan elke Edegemnaar genieten van een extra stukje groen.

Wil u zelf alles rustig nalezen en de presentaties en plannen bekijken dat kan op de website van de gemeente Edegem

Zelf rechtstreeks uw feedback geven aan de gemeente kan via deze link

  • Ruimtelijke ordening