Op 24 augustus 2020 besliste het NVA-college tot toepassing van de administratieve lus voor regularisatie van de tijdelijke parking in HTL op het erf van de boer.

Naast het verderzetten van de plannen voor een grote parking aan Hof Ter Linden is er dus ook sprake van een tijdelijke kleinere parking op het erf van de boer aan de Patronaatstraat en  daarmee auto's dus formeel toe te laten in dat stuk van de dreef.

Deze parking zou er enkel komen voor 36 maanden. De vraag is of deze tijdelijkheid uiteindelijk niet uitmondt in een definitieve parking, dus dat de parking gewoon zou blijven liggen op het erf van de boer. Deze "tijdelijke" parking ligt  bovendien ook in beschermd gebied.

Er zijn twee essentiële voorwaarden voor de vergunbaarheid van deze tijdelijke parking:
1) De parking beperkt zich tot 100m². Dat is in de aanvraag alvast niet het geval.
2) Op termijn komt er een definitieve parking op een andere locatie. Dat is natuurlijk heel de discussie (zie hierboven). Het voorstel tot definitieve parking van N-VA ligt op juridisch drijfzand.

De tijdelijke parking kan dus niet vergund worden! Daarom hebben wij als CD&V Edegem ook bezwaar ingediend. 

Zelf kon je ook t.e.m. 15 oktober 2020 bezwaar indienen tegen deze tijdelijke parking via lokaalbestuur@edegem.be, per post via Gemeenteplein 1, Edegem of per afgifte aan het onthaal tijdens de openingsuren, of digitaal via het omgevingslokket waar u ook alle plannen kan raadplegen. 

(laatste update 25 oktober) 

  • Ruimtelijke ordening