Op 13 februari 2020 verleende de Provincie een vergunning onder voorwaarden voor de uitbreiding van parking Dreef aan Hof ter Linden. Op 16 maart 2020 schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen deze beslissing echter bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad oordeelde dat de gemeente, ook met haar aangepaste plannen, onvoldoende rekening hield met het (tweede) negatieve advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, dat als volgt oordeelde:

De brede, langgerekte parking zal een alternatieve en storende zichtas vormen vanop de bestaande centrumparking en het dorpsplein. Vanuit erfgoedoogpunt is de inplanting van een langgerekte parking parallel aan de dreef niet wenselijk. (...) Zowel in de initiële plannen als in het gewijzigde ontwerp wordt deze zone geheel doorsneden met verharding. (...) De commissie meent bijgevolg dat ook het aangepaste ontwerp, zowel wat betreft locatie als materiaalgebruik, niet uitgaat van een zorgvuldige analyse van de landschappelijke kwaliteiten en erfgoedwaarden van de beschermde omgeving en te weinig rekening houdt met de ruimtelijk-structurerende functie van de beschermde zomerlindendreef.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

Het is duidelijk dat deze locatie vanuit erfgoedoogpunt niet aanvaardbaar is voor een parking.

Het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is gezaghebbend en kan niet zomaar naast zich neer worden gelegd, zoals nu ook wordt bevestigd door de rechter. De beschermde zomerlindendreef en het beschermd dorpsgezicht worden aangetast door de parking. Bovendien wordt de kasteelmuur gesloopt, bomen gerooid en terreinen van de tennis en school ingenomen.

Meteen na het schorsingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen publiceerde de gemeente een vergunningsaanvraag voor het regulariseren van de illegale tijdelijke privéparking aan de Patronaatstraat, op de zijdreef aan de boerderij, over de terreinen van de Handbooggilde. Deze privéparking zou uitsluitend door klanten van restaurant Stable worden gebruikt. Er wordt een afwijking gevraagd op het beschermd dorpsgezicht. Het openbaar onderzoek loopt nu.

Adrian De Weerdt:

Uiteraard begrijpen wij de nood aan parking voor de gastronomie in Hof ter Linden, maar er bestaan betere alternatieven: de parking aan het administratief gebouw van Immaculata/OCMW ligt op wandelafstand van het kasteeldomein en kan perfect worden geoptimaliseerd. 

Dit wordt dan een parking voor alle gebruikers van kasteeldomein Hof ter Linden, niet alleen voor de restaurantgangers. Bovendien wordt de rust van de parkbezoeker hiermee beter gevrijwaard. Wij hebben dit meermaals aangekaart op de gemeenteraad, voorlopig zonder resultaat.

Meer info over heel dit dossier kan u hier lezen. Ons alternatief voorstel van 2015

In de pers:

Mortsel TV

Radio Zuidrand

  • Ruimtelijke ordening

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.