Op 26 oktober 2020 verleent de gemeente Edegem een vergunning aan Stable voor de tijdelijke parking langs de Kasteelweg aan de Patronaatstraat in Hof ter Linden. Als voorwaarde wordt bepaald dat de tijdelijke parking onmiddellijk na de ingebruikname van de definitieve parking en uiterlijk na 2 jaar moet worden verwijderd.

 Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V): 

Er zijn in totaal 74 bezwaren ingediend tegen deze parking door ongeruste Edegemnaren. De bezwaarschriften gaan dan bijvoorbeeld om de toename van gemotoriseerd verkeer in Hof ter Linden, onveiligheid voor zwakke weggebruikers, lawaaihinder in het park, schending van erfgoedregelgeving, verstoring van het uitzicht, enzovoort.

Wij begrijpen deze bekommernissen. Wij hebben als partij zelf ook bezwaar ingediend tegen deze parking. Het Vlaamse Agentschap Toegankelijkheid Omgeving heeft trouwens ook een negatief advies uitgebracht voor de aanleg van deze parking.

Toch verleent het bestuur nu, ondanks al deze bezwaren, een vergunning, met als voorwaarde dat de parking binnen de 2 jaar moet worden afgebroken. Het bestuur hoopt immers dat de definitieve parking binnen de 2 jaar vergund en gebouwd is. Aangezien de procedure tegen de definitieve parking al jarenlang (en nog steeds) lopende is, lijkt dat onmogelijk. Als er al een nieuwe aanvraag komt voor die definitieve parking, moet ook die aanvraag ook alle procedures doorlopen. Samen met de eventuele bouw zal dat nooit op 2 jaar zijn afgerond. Ijdele hoop dus.

 De definitieve parking kan wel op korte termijn op de Postsite en de OCMW-parking worden geïnstalleerd. Zo vermijdt de gemeente ook schadevergoeding t.a.v. de uitbater omwille van verloren kosten en  misgelopen winst ten gevolge van het niet-tijdig installeren van de contractueel beloofde parking.

Tegen de vergunningsbeslissing van de gemeente kan binnen de 30 dagen na aanplakking een beroep worden ingediend bij de Provincie. Voor meer info hierover kan je ons mailen op info@edegem.cdenv.be

  • Ruimtelijke ordening