Integrale tussenkomsten door Bart Breugelmans , fractieleider (namens de voltallige CD&V fractie) naar aanleiding van de aanpassingen aan het strategisch meerjarenplan door het N-VA bestuur en de ontbinding van de VZW sport en Recreatie en VZW Huis Hellemans op de gemeenteraad van 20 december.

Aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025

Allereerst wil ik het college en het overgebleven personeel danken voor de ruime en duidelijke uitleg tijdens de commissie. U heeft er als college enkele jaren op moeten werken, maar wat dit betreft: beter laat dan nooit? Dat wat de vorm van dit agendapunt betreft. 

Met betrekking tot de inhoud, kan ik melden dat we als CD&V niet omver werden geblazen. Integendeel. Spijtig genoeg - ook al hadden we eerlijk gezegd niet anders verwacht - is deze aanpassing niet meer dan oude slechte wijn in nieuwe zakken. Ondertussen gaan we nu reeds voor het negende jaar gebukt onder een N-VA-bestuur. Een bestuur met de slogan “vernieuwing werkt”, maar duidelijk niet in Edegem. Investeringen blijven beperkt tot oplapwerk hier en daar, tot enkele uitverkoren voetpadvernieuwingen en tot de gedeeltelijke structurele aanpak van één straat deze legislatuur: de Hovestraat. Nota bene een straat die reeds had klaar moeten zijn op het einde van uw vorige legislatuur.  

Het grote probleem blijft uw dogma van de schuldenvrije gemeente. Onder het mom van deze schuldafbouw, worden alle kansen op hoogstnoodzakelijke investeringen reeds bij voorbaat gefnuikt. Edegem vervalt in een gemeente waar in de nabije toekomst de jaarlijkse inkomsten zullen bepalen wat er nog kan geïnvesteerd worden en wat niet. Op deze manier zal enkel nog oplapwerk mogelijk zijn en is er geen ruimte meer voor vernieuwing, geen ruimte meer voor creativiteit, geen ruimte meer voor een echte toekomstvisie, laat staan voor een degelijk sociaal beleid.

Het ultieme bewijs van dit laatste ligt overigens vandaag ter beslissing voor – in de vorm van één klein zinnetje: met name de afstoot van de schuldhulpverlening via het OCMW. Vanaf januari zullen onze burgers, als ze in financiële problemen komen en naar het OCMW gaan, doorverwezen worden naar derden - commerciële dienstverleners - om bij hen, tegen betaling, werk te maken van hun schuldenproblematiek. Hoe erg kan je het als bestuur maken voor je inwoners? Het wordt des te pijnlijker als we in rekening nemen dat het net dé kerntaak is van het OCMW om deze hulpverlening aan te bieden! 

Sta me toe nog even terug te komen op het fenomeen van de schuldenafbouw. Hierbij zou ik graag een vergelijking willen maken met het dagdagelijkse leven van de jonge en hardwerkende Edegemnaar. Indien die na zijn of haar studies een woning wenst te kopen, zegt u dan ook tegen uw kinderen of kleinkinderen dat ze dat moeten doen zonder een lening aan te gaan? Investeren in de gemeente doe je nu voor de komende decennia. Er is niets mis mee om de factuur van die investeringen dan ook te spreiden over de komende decennia. Op die manier zorg je er ook voor dat de gebruikers van je investering, ze ook betalen. Net zoals in het dagelijks leven: een jong koppel koopt een woning en woont er gedurende verschillende jaren. Het is een investering die ze vandaag doen, waar ze langere tijd zullen blijven wonen en waar ze de kost van spreiden over de jaren dat ze er wonen.  

Voor dit N-VA-bestuur geld dit blijkbaar niet. Jullie houden het liever bij oplapwerk. Sta me toe daar ook een voorbeeld van te geven. Eerder dit jaar werden op een vijftal plaatsen in de Drie Eikenstraat (deel centrum) enkele putten met asfalt gedicht. Noodzakelijke werken (te laat, maar ook hier, beter laat dan nooit) die ertoe leiden dat de straat er ondertussen meer uitziet als een Schotse kilt dan een geasfalteerde weg. Noodzakelijke werken, maar niets meer dan oplapwerk. Gevolg: we zijn vandaag nog geen 6 maanden verder en op drie locaties zijn de putten reeds teruggekomen. Meer nog, ze zijn ook nog eens groter dan begin dit jaar … Mits er een degelijk investeringsbeleid en -visie had bestaan, had dit vermeden kunnen worden. 

Verder waren we zeer verbaasd te lezen en te horen dat we de middelen die we ter beschikking gesteld krijgen ter bestrijding van de kinderarmoede gaan gebruiken voor ouderparticipatie? Dit lijkt ons “way to easy” en op deze wijze zal er fundamenteel niet veel wijzigen in de kinderarmoede. Ook de fake news aankondiging over parking Hof ter Linden ("de parking komt er volgend jaar"), is voor ons te zot voor woorden. En is het normaal dat er niks gebeurt aan de erbarmelijke staat van de fietspaden, gewoon omdat er minder meldingen binnenkomen dan voetpaden? 

Kortom, Edegem is als gemeente vergleden van een levendige gemeente, met een zeer actieve rol voor honderden vrijwilligers, naar een grijze kasboek gemeente, waar enkel nog gekeken wordt naar cijfers en niet meer naar mensen. Niet naar het personeel, niet naar de vrijwilligers, niet naar de verenigingen, maar evenmin niet naar de inwoners en al zeker niet naar de zwaksten onder ons.

Ontbinding vzw Sport en Recreatie en vzw Huis Hellemans 

Met de goedkeuring van dit agendapunt gaat het bestuur verder door met het uithollen en het verwijderen van de ziel en het hart van onze gemeente. De voorgestelde beslissing luidt opnieuw het einde in van een van de krachtigste kernwerkingen van onze gemeente. Door zowel de vzw's Sport en Recreatie als Huis Hellemans te liquideren, liquideert dit bestuur ook de prachtige vrijwilligerswerking die Edegem in het verleden kenmerkte. Diezelfde vrijwilligerswerking heeft er ook voor gezorgd dat het Edegemse sport- en cultuurleven de voorbije decennia hoge ogen scoorde, binnen en buiten de grenzen van onze gemeente. We hadden in het verleden met onze fractie reeds aangegeven dat we niet opgezet waren met de plannen voor Huis Hellemans, dat is uiteraard niet veranderd. We merken nu dat u zelfs nog een versnelling hoger schakelt en vandaag ook beslist om Sport en Recreatie te ontbinden. 

De gevolgen zijn niet te overzien: geen plaats meer voor vrijwilligers, loggere en moeilijkere interne procedures, vertragingen op beslissingen, weg de snelheid van beslissen, weg de mogelijkheid om kort op de bal te spelen. Weg de kracht en de ziel van Edegem.

In de pers:

GVA

HLN

  • Armoede
  • Financiën