Nu iedereen in beperkte kring Kerstmis en Nieuwjaar viert, de blokperiode is gestart en de examens voor de deur staan, zijn veel studenten op zoek naar gemeenschappelijke studieruimtes.

Thomas Van Gorp, co-voorzitter Jong CD&V Edegem

Na een bevraging op onze sociale media weten we dat deze nood er ook echt is. Samen studeren is voor veel studenten aangenamer en is de afgelopen jaren enorm populair geworden. Daarnaast maakt de coronacrisis sociale contacten des te belangrijker, zeker voor studenten.

Samen studeren in deze tijden is natuurlijk relatief en kan enkel onder bepaalde voorwaarden. De Omzendbrief van de Ministers van Jeugd, Onderwijs en Binnenlands Bestuur van 1 december 2020 formuleert een aantal richtlijnen voor lokale besturen voor de openstelling van stille studieplekken. Zo moet er bijvoorbeeld voldoende afstand zijn tussen de studieplekken, goede ventilatie, draagt iedereen een mondmasker en moet men vooraf reserveren.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

Ik begrijp de nood van de studenten heel goed. Samen studeren werkt voor vele studenten motiverend. Begin december heb ik aan onze burgemeester gevraagd welke studieplekken Edegem openstelt: hij verwees toen naar het Bolwerk en naar het nieuwe Vrijetijdscentrum.

Het Bolwerk biedt echter maar plaats voor 10 studenten en het Vrijetijdscentrum is momenteel nog een werf. Er is wel degelijk nood aan extra studieruimte. Een scoutsgroep kreeg toestemming van de jeugddienst om met een beperkt aantal studenten in hun lokalen te studeren, maar er is meer vraag dan dat.

De gemeente zou een gemeentezaal kunnen openstellen voor studenten, uiteraard op een coronaveilige wijze. We vragen dat de gemeente hier snel werk van maakt. Zo komt onze nieuwjaarswens hopelijk toch nog in vervulling!