Aanstaande maandag stemt de Edegemse gemeenteraad onder andere over twee nieuwe belastingtarieven. Enerzijds wenst het N-VA-bestuur vanaf januari 2022 te starten met DIFTAR (tariefheffing) voor groente-, fruit- en tuinafval, anderzijds ligt een verlaging van de gemeentelijke personenbelasting voor. Het bestuur koppelt beide belastingen aan elkaar: de verhoging door DIFTAR wordt - volgens N-VA - gecompenseerd door de verlaging van de personenbelasting.

Niets is minder waar, deze voorstelling van de feiten neemt een stevige loop met de waarheid. De progressieve en sociale personenbelasting wordt hier vervangen door een lineaire belasting. DIFTAR is voor iedere burger die er mee te maken krijgt even duur, ongeacht zijn of haar inkomen.

Bart Breugelmans, fractieleider CD&V Edegem:

De belastingverlaging via de personenbelasting zal voornamelijk ten goede komen van de hoogste inkomens. Burgers met een laag inkomen zullen deze verlaging nauwelijks voelen.

Daarbij komt nog dat het DIFTAR-systeem niet verplicht wordt. De burger die kan composteren, hoeft niet in het DIFTAR-systeem te stappen. De Edegemnaar met tuin die composteert zal enkel de belastingverlaging voelen, niet de verhoging. Inwoners van appartementen, die niet kunnen composteren, worden bijna verplicht om vanaf januari in het DIFTAR-systeem te stappen en te betalen voor hun GFT per kilo. Ze kunnen hiervoor niet meer terecht op het containerpark. Hen wordt een belasting opgedrongen, die anderen kunnen omzeilen.

N-VA voert hiermee een asociale belasting in, die vooral eigenaars van appartementen treft. We vragen het bestuur daarom om dit voorstel zo snel mogelijk terug te draaien.

In de Pers:

HLN

  • Afvalbeleid