In mei van dit jaar kondigde de burgemeester aan dat er geen nieuwe parking meer zou komen naast de dreef van Hof ter Linden. De juridische onzekerheid en het feit dat de parking in beschermd erfgoed ligt, deden het N-VA-bestuur eindelijk concluderen dat alternatieven, zoals de OCMW-parking, dienden te worden onderzocht. Iets waar CD&V Edegem al lang op hamerde.

Op de afgelopen gemeenteraad van 28 september 2020 verklaarde de burgemeester dat de gemeente nu toch aangepaste plannen wenst in te dienen voor diezelfde parking naast de dreef.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

Het N-VA-bestuur weet heel goed dat de zomerlindendreef en het dorpsgezicht beschermd zijn. In mei werd dan ook terecht beslist om af te stappen van de plannen tot uitbreiding van de parking dreef en op zoek te gaan alternatieven. Het bestuur maakt nu een bocht van 180 graden, en dat betreuren wij.

Wij vragen al langer om het alternatief van de OCMW-parking verder te onderzoeken, een parking die dichter ligt bij de horeca dan de parking dreef. Verder biedt zich een opportuniteit nu het Postgebouw sinds kort verkocht is aan een privé-ontwikkelaar. Bij toekomstige aanvragen tot herbestemming van het gebouw zou de gemeente in de vergunningsvoorwaarden moeten opleggen dat er voldoende openbare parkeerplaatsen - minstens evenveel als nu - behouden blijven. In combinatie met de leegstaande OCMW-parking biedt dit een mooi alternatief.

Hoe zit het dan met de parking op het erf van de boer?

Indien het van NVA-Edegem afhangt, komt die er ook, al dan niet tijdelijk.

Op 24 augustus 2020 besliste het college tot toepassing van de administratieve lus voor regularisatie van de tijdelijke parking in HTL op het erf van de boer. De vraag is of deze tijdelijkheid uiteindelijk niet uitmondt in een definitieve parking, dus dat de parking gewoon zou blijven liggen op het erf van de boer. Deze "tijdelijke" parking ligt ook in beschermd gebied.

Klik hier voor meer info over deze tijdelijke parking en hoe je zelf een bezwaarschrift kan indienen. Dit kan je doen tot en met 15 oktober. 

In de pers
HLN

  • Ruimtelijke ordening