Met droefenis melden wij u het overlijden van oud burgemeester en ere-schepen Luce Lietaer. Zij overleed op 19 juli 2019. De uitvaartplechtigheid en de asverstrooiing op de begraafplaats van Edegem hebben in intieme kring plaatsgevonden. Langs deze weg betuigen wij ons medeleven met de familie.

Luce Aerts-Lietaer: een sterke dame in de Edegemse politiek.
Het was in 1970 dat Luce de stap zette naar de lokale politiek. In oktober van dat jaar stond zij bij de gemeenteraadsverkiezingen op de derde plaats van de CVP-lijst, na Leo Tindemans en Jan van den Kerkhof. Zij werd met verve verkozen en als geëngageerde vrouw, al vele jaren actief in de KAV (Femma), stond zij in Edegem symbool voor de politieke emancipatie van de vrouw en stimuleerde zij vrouwen om deel te nemen aan het bestuur van de gemeente.

Zij werd onmiddellijk schepen en verantwoordelijk voor drie beleidsdomeinen die zij heel haar politieke carrière zou blijven behartigen: sociale zaken, gezin en onderwijs. Als schepen van sociale zaken stond ze in 1976 mee aan de wieg van het OCMW van Edegem. Ze was zeer bekommerd om mensen en daarom was de uitbouw van de sociale dienstverlening, het vormgeven aan de ouderzorg en de vernieuwing van het rustoord Immaculata één van haar prioriteiten. Zij besefte toen reeds dat wonen heel duur was en voor velen niet vanzelfsprekend en zette haar schouders onder de uitbouw van de sociale huisvesting. Samen met de maatschappij De Ideale Woning werden nieuwe projecten gerealiseerd zoals “De Wieken”.


Voor alle Edegemnaren was zij zeer toegankelijk en op haar spreekuur kon je steeds terecht
met problemen en zorgen. Zij kon écht naar de mensen luisteren, hen raad geven en
probeerde steeds oplossingen te vinden.

Luce begreep ook zeer goed dat de verandering van de rol van de vrouw in de samenleving en het feit dat meer en meer jonge vrouwen uit gingen werken gevolgen had op de behoeften van jonge gezinnen. Terwijl sommigen de vrouw nog steeds “aan de haard” zagen, startte zij – tegen alle kritiek in - met de dienst “onthaalmoeders”, die stapsgewijze uitgroeide tot wat vandaag de brede kinderopvang is met onthaalgezinnen, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse opvang.

Ook onderwijs was voor haar een belangrijk aandachtspunt. Zij ging resoluut voor de vernieuwing en uitbouw van de gemeenteschool Andreas Vesalius. Gedurende vele jaren zou zij de toeverlaat zijn van schooldirecteur Jan Coninx, die samen met haar van de gemeenteschool een succes maakte. Zij startte ook met de muziekschool die uitgroeide tot de huidige Gemeentelijke academie voor Muziek en Woord en het taalonderwijs. Als schepen van onderwijs was zij ook zeer begaan met de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Zij was fervent promotor van de gemachtigde opzichters, die in Edegem al vele decennia mee instaan voor een veilige weg naar school.

Haar echtgenoot Mark Aerts was een zeer goed aquarellist en inspireerde haar ongetwijfeld op vlak van kunst en cultuur. Zo kon je hen beiden steeds ontmoeten op de vernissages van Huis Hellemans en nog beter waren de exclusieve rondleidingen met de kunstenaars. Het waren ook de hoogdagen van de vele bals die door de verenigingen werden georganiseerd en waren daar samen graag geziene eregasten.  Samen met Mark, die oorlogsinvalide was,was zij actief binnen verschillende vaderlandslievende verenigingen. Zij was fervent aanhanger van de dynastie en meermaals te gast op het Koningshuis.

In de zomer van 1982 overtuigde zij mij om, op mijn beurt, in de politiek te gaan. Zes jaar later werd zij onze lijsttrekker en nadien onze nieuwe burgemeester. Toen zij op 1 januari 1989, als eerste vrouw in de geschiedenis van Edegem, burgemeester werd, was de cirkel in zekere zin rond. Zij was terecht fier over datgene wat zij had uitgebouwd en in 1992 – ze was toen net 69 jaar geworden - mocht ik haar burgemeesterssjerp overnemen. Met grote dankbaarheid kijk ik samen met CD&V-Edegem terug op datgene wat Luce Aerts-Lietaer voor Edegem heeft betekend: een zelfbewuste vrouw die haar weg ging, een warm hart had voor de mensen en vele dingen in beweging zette die blijven doorwerken tot op vandaag.

Koen Snyders
Ere-burgemeester

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties