Op vrijdag 23 juli,  namen we afscheid van Liliane Trienpont.
Liliane was jarenlang actief als CD&V-mandataris en ere-voorzitter van het OCMW van Edegem
De afscheidsplechtigheid ging door op vrijdag 23 augustus 2019 om 11 uur in Rouwcentrum De Backer.

Liliane stelde haar leven in teken van het thema: sociaal beleid, het zat diep verankerd in haar DNA.

De grootvader van Liliane Trienpont had een kolenhandel in Aalst en startte nadien een kousenfabriek in St Niklaas. Hij was ondernemer met oog voor het gewone volk. Naast de gevoeligheid voor het lot van de gewone man had hij ook aandacht voor hun andere talenten. Zo ging hij na de zondagse hoogmis vaak naar het café en ruilde er zijn “chapeau buse” in voor een klak. Met die klak op, trok hij naar het café waar de jonge meisjes dansten op hun klompen. Zo vond hij zijn vrouw, Liliane’s grootmoeder.

Haar vader was het voorbeeld van een geëngageerd professional, een succesvol ondernemer met een sterk geloof in mensen. "Mensen moeten een kans krijgen”, was zijn leuze.

Het hoeft niet te verbazen dat Liliane zich in haar jonge jaren engageerde in de Chiro en koos voor studies van maatschappelijk assistent in het Hoger Instituut voor Maatschappelijk werk in Antwerpen. De zoektocht naar een stageplaats bracht haar in de sociale dienst van het Belgisch leger. Voor velen een niet-evidente keuze om als vrouw – in die tijd -dit mannenbastion in te stappen, maar voor haar een uitdaging.

Liliane was natuurlijk niet iemand om stil te zitten en toen zij de kans kreeg om deel te nemen aan een congres van het Internationaal Katholiek Sociaal Werk in Rapallo, greep ze deze kans met twee handen aan. Ze leerde er een nieuwe wereld kennen,  en maakte er ook kennis met congresvoorzitster Rika Steyaert. Nadien - in 1960 – trok Liliane naar Nijmegen voor de voortgezette opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Van het leger kreeg ze een beurs om zich verder te speciliseren in de Verenigde Staten en volgde er de masteropleiding aan “The school of Social Work”

Back from the States, keerde ze even terug naar het leger, waar ze “casework” ging stimuleren via supervisie. Vrij snel kreeg ze het aanbod om te gaan werken als adviseur op het Kabinet van Rika Steyaert. Gedurende een tiental jaar werkte ze als adviseur  mee aan de uitbouw van het gezins- en welzijnsbeleid en werd  benoemd tot vormingsdirecteur bij Kind en Gezin.

In 1995 werd Liliane aangesteld als voorzitter van het Vrouwenhuis “Amazone” in Brussel en jarenlang was ze ondervoorzitter van CAW de Terp. 

Toen Liliane in de jaren 80 in Edegem kwam wonen, werd ze actief in onze lokale CVP-afdeling, thans CD&V. In 1989 werd zij verkozen tot raadslid bij het OCMW van Edegem. Wij waren onder de indruk van haar kennis en inzicht en het was niet verbazingwekkend dat wij haar in 2004 vroegen om Voorzitter te worden van het OCMW.

Gedurende 12 jaar werkte zij als voorzitter zeer nauw samen met de Raad van het OCMW, personeel en directie. Maar ze vormde ook een hecht team met onze huidige ereburgemeester Koen Snyders. Deze as van vertrouwen stelde haar in staat om binnen het OCMW grote reorganisaties door te voeren en het hele traject van de vernieuwing en modernisering van het WZC Immaculata in gang te zetten.

Op een viering 4 jaar geleden noemde Koen Snyders, Liliane een vrouw van buitengewone kwaliteit, iemand met inzicht, visie en besluitvaardigheid. Een kolonel heeft haar ooit vergeleken met een Patton-tank. Niet bepaald flatterend voor een vrouw, maar in legertaal een stevig compliment.

Liliane heeft er ook alles gedaan om de sociale dienstverlening van het OCMW-Edegem op een hoger professioneel niveau te tillen.

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Voor Liliane was deze inleidende bepaling van de OCMW-wet geen loze boodschap. Na haar periode als voorzitter bleef ze nog 8 jaar actief binnen de raad. We zijn haar als partij enorm dankbaar voor de 26 jaar inzet en betrokkenheid.

Na haar afscheid van haar actieve loopbaan in de politiek bleef Liliane nog steeds het reilen en zeilen volgen , voornamelijk van het OCMW. Er was steeds wel een bereidwillige chauffeur te vinden die haar naar een of andere vergadering wilde brengen. Steeds was haar inbreng in de debatten accuraat en duidelijk.

Liliane,

Je was een charmante vrouw. Je had respect voor ieder van ons, voor iedere medewerker en je kreeg dan ook van iedereen de waardering die je verdiende. Het is daarom niet vreemd dat vele medewerkers je nog lang voorzitter bleven noemen.  Je hebt nu definitief afscheid genomen. Het ga je goed aan de overkant, vaarwel.

Bert Van Herwegen en Koen Snyders in naam van de  ganse CD&V afdeling Edegem.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties