Uit een persbericht van vandaag blijkt dat N-VA Edegem de voorstellen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter verbetering van de verkeersveiligheid van de Prins Boudewijnlaan grotendeels naast zich neerlegt. Ook Groen lanceert een persbericht met voorstellen, voorstellen die zij echter in de vorige legislatuur ook al had kunnen realiseren toen zij samen met N-VA in de meerderheid zat.


Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

N-VA vergelijkt de plannen van AWV om een aantal kleine stukken van de Prins Boudewijnlaan om te zetten naar 1 rijstrook - in het belang van de veilige oversteekbaarheid - rechtstreeks met de situatie in centrum Mortsel. Het klopt echter niet dat AWV de volledige Prins Boudewijnlaan wenst om te zetten naar één rijstrook. AWV neemt nooit beslissingen die de doorstroming hinderen. Die doorstroming is net essentieel voor een gewestweg zoals de Boudewijnlaan. AWV stelt een beperkt aantal stukken met 1 rijstrook voor met terugkeerlussen voor plaatselijk verkeer, om de verschillende bewegingen van elkaar te scheiden.

N-VA lijkt te vergeten dat de Prins Boudewijnlaan het zwartste punt is in Edegem voor fietsers en wandelaars.

Aangezien het om een ingewikkeld en omvangrijk voorstel van AWV gaat en transparantie, publiek debat en bijkomend onderzoek noodzakelijk is, vraagt CD&V een bespreking in de gemeenteraad van dit dossier.  Andere verbeterpunten op de Prins Boudewijnlaan  zijn een  beter maaibeheer op de groenstrook voor betere zichtbaarheid, een veilige oversteek met licht aan het Rubenspark en meer mobiele snelheidscontroles.

Wederom stellen wij vast dat het beleid van N-VA niet evenwichtig is en wordt de fietser en voetganger als minderwaardig beschouwd. Waar blijft bijvoorbeeld het nieuwe fietspad van de Oude Godstraat, de Hovestraat, de Boniverlei? Waar blijven de fietsstraten in de Doelveldstraat en de Strijdersstraat? Waar blijft de zone 30 in de woonstraten? Waar blijven de degelijke overdekte fietsenstallingen aan publieke plaatsen zoals scholen, winkels, bushaltes, sporthal, pleinen en parken?

Wil u zelf uw mening vormen en het voorstel van AWV bekijken? Dat kan via volgende link.
De werken voor de oversteek aan het Rubenspark die in augustus van start gaan  kan u opvolgen via volgende link

In de pers:

HLN

MortselTv

MortselTv II

Nieuwsblad

GVA

  • Verkeer & verkeersveiligheid