Op aangeven van het Agentschap Binnenlands Bestuur vernietigt de gouverneur het meerjarenplan. De gezamenlijke oppositie (Groen, CD&V, Open VLD, sp.a en PVDA) dienden hier 3 weken geleden klacht tegen in. Het oordeel: incorrecte cijfers en onvoldoende transparantie. Het volledige besluit tot vernietiging kan u hier lezen.

Volgend citaat uit het vernietigingsbesluit willen we u nog even meegeven. 

Voor de exploitatie-uitgaven wordt zo voor 2020 voor het bedrag van 5.000 euro aangegeven aan welke doelstelling het zal worden besteed. Op een totaal van exploitatie-uitgaven voor dat jaar van 29.428.451,93 euro betekent dat dat 0,017% van de exploitatie-uitgaven gekoppeld wordt aan beleidsdoelstellingen. Voor de overige 99,983% van de exploitatie-uitgaven krijgen de raadsleden geen enkele informatie.

Bart Breugelmans, fractieleider CD&V Edegem:

Het is bijzonder pijnlijk voor het N-VA bestuur dat het  voor de tweede legislatuur op rij op de vingers wordt getikt over zijn meerjarenplan. 

Adrian De Weerdt, raadslid CD&V Edegem:

In de tabellen die de gemeenteraad ter beschikking kreeg stonden overal nullen in plaats van de uitgaven. Op de vraag of we de correcte cijfers konden krijgen werd niet gereageerd.

Hieronder een oplijsting van een aantal veelgestelde vragen:

Waarom  klacht indienen bij het provinciebestuur, was dit echt nodig? 

We zijn bezorgd om Edegem. Daarom dienden we met de  gezamenlijke oppositie  bezwaar in en vragen tot bijkomende verduidelijkingen omtrent de gestemde meerjarenplanning van de gemeente. De impact van al de besparingen en die van de daling van de personeelsuitgaven op het financiële evenwicht was totaal onduidelijk.  Inhoudelijk heeft een bestuur het recht om beslissingen te nemen, het huiswerk moet wel af zijn.  Lees hier meer over het indienen van de klacht.

Wat is er hier juist beslist ?

Het agentschap binnenlands bestuur ziet erop toe dat de aangeleverde documenten van het meerjarenplan volledig, met de juiste cijfers en met de nodige transparantie aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Dit was hier duidelijk niet het geval. Ze volgden onze redenering en vernietigden het volledige meerjarenplan.
Deze vernietiging vergelijken met de schorsing, van 6 jaar geleden is ook niet correct.
Door deze beslissing wordt het ganse meerjarenplan van tafel geveegd. Een gehele vernietiging is niet hetzelfde als een tijdelijke schorsing waarbij het toemalige bestuur uiteindelijk toch de nodige info heeft verschaft en de schorsing ongedaan werd gemaakt. 

Krijgt het gemeenterpersoneel nu hun job terug?

Neen, jammer genoeg heeft de vernietiging van het meerjarenplan geen onmiddelijke impact op het personeelsbeleid van de gemeente. De vernietiging kan eventueel betekenen dat het bestuur inhoudelijk van koers wijzigt zodat sommige jobs die in de toekomst geschrapt zouden worden nog behouden blijven. Voor al de personeelsleden die hun ontslag al hebben gekregen is het vermoedelijk te laat. 

Wat houdt deze beslissing dan concreet in ? 

Een aangepast of nieuw meerjarenplan met concrete acties en becijfering zal moeten worden voorgelegd op de gemeenteraad van maart. Dit biedt het N-VA bestuur de mogelijkheid om eindelijk het debat aan te gaan aan de hand van de correcte cijfers met de voltallige gemeenteraad. 

Wat doet CD&V Edegem hiermee ?

Dit besluit biedt wat ons betreft mogelijkhed om in plaats van hard te besturen, met een warm hart voor Edegem te besturen... Onze CD&V fractie zal in alle geval proberen om de drastische besparingen en maatregelen die aan het gebeuren zijn uit het MJP te laten schrappen. Ondertussen zijn de geesten bij het gemeentebestuur, door het aanhoude protest,  misschien een beetje gerijpt. In het persbericht dat N-VA uitstuurde hierover werd echter geen ruimte gelaten voor aanpassingen...

CD&V Edegem gemeenteraadsleden

Bart Breugelmans

Adrian De Weerdt

Ann De Cleyn

Dit item in de pers:

HLN

Mortsel TV

Radio Zuidrand

GVA