Op zaterdag 14 oktober organiseerden we onze mobiliteitsbeurs in De Schrans.
Bedoeling was om na te gaan waar er op dit ogenblik knelpunten zijn voor de mobiliteit te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de wagen.
Aan verschillende tafels gingen de bezoekers in overleg met CD&V-ers uit Edegem, Kontich, Waarloos, Mortsel en Hove. Maar er werd ook informatie verstrekt.


Dirk de Kort, Vlaams parlementslid, gaf uitleg over de basismobiliteit in de zuidrand (hierboven).


Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, gaf de stand van zaken en de planning van de fietsostrades in onze provincie (hierboven).


Verder konden de bezoekers hun fiets laten nakijken aan de "pomp en smeer'em stand" (dank je Thomas en Adrian!) en kennismaken met verschillende modellen elektrische fietsen die door een lokale fietsenhandelaar ter beschikking werden gesteld.
Mede dank zij het stralende weer en het enthousiasme van de bezoekers en de organisatoren kunnen we terugblikken op een geslaagde actie!


Leve Koningfiets!! Groeten van Tsjeefke!

  • Mobiliteit & openbaar vervoer