Op de Edegemse gemeenteraad van 26/04 stond het nieuwe  gemeentelijk organogram geagendeerd. Volgens het N-VA-bestuur ging het om niet meer dan de vertaling van het strategisch meerjarenplan van 2 jaar geleden in cijfers. Als we die cijfers echter nauwer bekijken, stellen we vast dat het hier weldegelijk gaat over veel meer.

Zo valt meteen op dat het bestuur kiest voor een toekomst zonder middenkader. We krijgen in de toekomst een sportdienst zonder sportfunctionaris, het Huis van het Kind zonder diensthoofd, een sociale dienst zonder leidinggevende, polyvalente arbeiders zonder ploegbazen, een mobiliteitsbeleid zonder mobiliteitsambtenaar. Geen coördinator structureel onderhoud meer, geen projectcoördinator openbaar domein. Zelfs de nieuwe bibliotheek (toch hét prestigeproject bij uitstek) wordt er een zonder bibliothecaris.

De polyvalente ploeg - essentieel voor de werking van de gemeente - is ondertussen verder afgebouwd tot amper 11 VTE (voltijds equivalenten) in plaats van de voorziene 20 . Nochtans moeten deze mensen nog steeds hetzelfde werk doen en krijgen ze er nog extra taken bovenop. Zo zullen zij nu - bovenop hun andere taken - eveneens worden ingezet als werftoezichters in de gemeente.

Toen we in 2019 de uitleg kregen over het strategisch meerjarenplan, dacht ik het ergste wel te hebben gezien en gehoord. Niets is minder waar. Dit organogram is geen zuivere vertaling in cijfers van het meerjarenplan. Neen, het is een verdoken tweede besparingsronde, bovenop de eerdere draconische maatregelen van 2019.

Bart Breugelmans, fractieleider CD&V

De gemeentelijke dienstverlening - vooral het gemeentepersoneel - wordt hier letterlijk uitgeknepen.
N-VA behandelt ons personeel als een citroen, die ze tot de allerlaatste druppel - en misschien verder - uitwringt. Het personeel zit nu reeds op haar tandvlees, maar krijgt geen gehoor bij het bestuur. Wij houden ons hart vast voor de volgende stappen van dit onverantwoorde bestuur.

Op de gemeenteraad perste fractieleider Bart Breugelmans ook letterlijk een citroen uit.
Bekijk onderstaand zijn integrale tussenkomst.

Onderstaand kan u het organogram terugvinden

Bekijk hier het organogram in zijn geheel

In de pers

Antwerps Persbureau

  • Lokale besturen