Update 28/11:

De werken zijn ondertussen stilgelegd door de politie: verschillende buurtbewoners stelden zich vragen of deze parking legaal was. Waarom er niet sneller werd ingegrepen door het gemeentebestuur blijft voor ons een raadsel. Het bestuur had na onze tussenkomst afgelopen gemeenteraad door onze CD&V fractie sneller informatie kunnen inwinnen hierover.

----------------------------------------------

Gemeentebestuur laat illegale privéparking in Hof ter Linden toe. 

Afgelopen gemeenteraad van 25  november bevestigde het Edegemse gemeentebestuur dat er een privéparking zou komen in kasteeldomein Hof ter Linden op de zijdreef richting Patronaatstraat, aan de boerderij en over de terreinen van de Handbooggilde. De parking zou uitsluitend door klanten van het toekomstig gastronomisch restaurant Stable worden gebruikt. De plannen worden vandaag in de krant bevestigd. De voorbereidende afgravingswerken zijn reeds van start gegaan.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

De gemeentelijke diensten laten mij weten dat de parking niet werd vergund. De parking is niet in overeenstemming met het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan van 2017, het beschermd erfgoed en werd niet aangeplakt. Er zou sprake zijn van 15 privé-plaatsen en kiezels als bodembedekking, hetgeen wel degelijk vergunningsplichtig is. De overeenkomst tussen de boer en het restaurant doet hier bovendien geen afbreuk aan.

Ons alternatief

Wij begrijpen de nood aan parking voor de gastronomie in Hof ter Linden, maar er zijn wel degelijk betere alternatieven: de parking aan het administratief gebouw van Immaculata/OCMW ligt op wandelafstand van het kasteeldomein en kan perfect worden geoptimaliseerd. Dit wordt dan een parking voor alle gebruikers van kasteeldomein Hof ter Linden, niet alleen voor de restaurantgangers. Bovendien wordt de rust van de parkbezoeker hiermee beter gevrijwaard.

Meer info over heel dit dossier kan u hier lezen. Ons alternatief voorstel van 2015

De huidige plannen van de centrumparking van dit bestuur zijn geen goed idee

Wij hopen dat de gemeente alsnog haar plannen wijzigt en ook afstapt van de uitbreiding van de parking aan de voorkant van de Dreef, waarbij de kasteelmuur wordt gesloopt, bomen worden gerooid, terrein van scouts, tennis en school worden ingenomen en de beschermde zomerlindendreef en het dorpsgezicht worden aangetast.

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed heeft over deze plannen al eerder een negatief advies uitgebracht:

“Het ontwerp en de inplanting van de parking parallel aan de zomerlindendreef gaat niet uit van een zorgvuldige analyse van de landschappelijke kwaliteiten en erfgoedwaarden in de omgeving. Er is geen afweging van de inpasbaarheid binnen de historische configuratie van het ruimere parkgebied. Het overgrote deel van de bomen wordt geveld in functie van een zeer ruim bemeten en integraal verharde parking. (...) Zowel de historische beslotenheid van de voormalige moestuin als de historische samenhang tussen de dreef en het kasteeldomein wordt aangetast. Dit doet afbreuk aan de bescherming van het dorpsgezicht. De commissie is tevens van oordeel dat de aanvraag te weinig rekening houdt met de ruimtelijk-structurerende functie van de beschermde zomerlindedreef. (...) Door het rooien van de bomen en de aanleg van een brede en langgerekte parking zal de aandacht van de dreef weggeleid worden naar deze openen verharde zone, de pleinvormige keerlus en de achterliggende tennisvelden. Op die manier ontstaat een alternatieve en ongewenste zichtas van het dorpsplein naar het kasteeldomein.”

Dit item in de pers:

Mortsel TV

Radio Zuidrand

Gazet Van Antwerpen

Nieuwsblad

Het laatste nieuws

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.