Afgelopen gemeenteraad, kwamen de gemeenteraadsleden samen tot een concreet en gefaseerd stappenplan voor onze fantastische Edegemse verenigingen. 

Fase 1: coronasubsidie

258.000 euro steun voor verenigingen in Edegem, hoe wordt deze verdeeld?

Verenigingen met een maximumaantal leden van 39 kunnen een eenmalige extra steun tot 300 EUR krijgen. Verenigingen met 40 tot 79 leden kunnen een eenmalige extra steun tot 500 EUR krijgen en verenigingen met 80 of meer leden kunnen een eenmalige extra steun tot 1000 EUR krijgen. Voor deze verdeelsleutel geldt het aantal effectieve leden op 16 maart 2020.

 Voor het verkrijgen van deze extra tegemoetkoming dient elke vereniging de nodig bewijsstukken te bezorgen ter staving van de kosten die zij gemaakt hebben of gederfde inkomsten ten gevolge van de coronamaatregelen. Deze extra steunaanvraag wordt door de vereniging gericht aan het gemeentebestuur, ofwel schriftelijk op het adres Gemeenteplein 1, ofwel digitaal via lokaalbestuur@edegem.be gepaard gaande met bewijsstukken van gemaakte kosten tijdens de periode van 16 maart 2020 tot en met 4 september 2020. De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag is vrijdag 4 september 2020.

Wij vragen met aandrang dat het gemeentebestuur alle verenigingen actief aanschrijft om deze mogelijkheid aan hen bekend te maken. Ook de CD&V-leden engageren zich om deze steunmaatregelen zo breed mogelijk te communiceren binnen de verengingen waarin zij actief zijn.

Fase 2: jaarmarktvergoeding

Tijdens het eerste weekend van september vindt traditiegetrouw de jaarmarkt plaats, maar dit jaar zal die er wat anders uit zien. Er zal een kermis zijn, de rommelmarkt wordt een garageverkoop over heel de gemeente, dansgroepen kunnen hun optredens livestreamen, er zou een fietsevenement voor kinderen komen en Edegem zou autoluw worden. CD&V stelt zich de vraag of het ook mogelijk is om een aantal eetkraampjes toe te laten op de jaarmarkt, waarbij de afstandsmaatregelen uiteraard - zoals momenteel ook gebeurt in de horeca - dienen te worden gerespecteerd. Hierover is nog geen duidelijkheid.

 Het restbedrag van de Vlaamse overheidssubsidies (van fase 1) zal verdeeld worden over de Edegemse jaarmarktverenigingen.

 

Fase 3: snellere uitbetaling subsidies 2021

Tot slot beloofde het bestuur dat de jaarlijkse subsidies gepland voor 2021 reeds in 2020 zouden worden uitbetaald aan de verenigingen. Dit is een goede zaak, en wij zullen dit als CD&V opvolgen dat dit ook effectief zo gebeurt. 

In de pers:

Nieuwsblad

Radio zuidrand

Mortsel TV

HLN.be

  • Feesten en evenementenbeleid
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties