Wat cd&v al een jaar geleden had bepleit, is dan toch gelukt. In de leegstaande gebouwen van Pegode aan de Grote Dries te Buizegem kunnen binnenkort Oekraïense ontheemden onderdak krijgen. Op de gemeenteraad van mei werd het huishoudelijk reglement unaniem goedgekeurd, en de buurtbewoners zijn al uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de voorziening.

Tot op heden bood Edegem ondersteuning aan ongeveer 70 Oekraïense vluchtelingen. Het zijn de vele vrijwilligers achter de kerkfabriek die de oude pastorij in de Hovestraat opknapten en hen met veel zorg begeleidden.  Edegem zou echter ongeveer 120 Oekraïners moeten ondersteunen om te voldoen aan het Vlaamse spreidingsplan. Nu voegt de gemeente er eindelijk de extra capaciteit in Pegode aan toe en hoopt ze de doelstelling tegen het einde van de zomer te bereiken.

 

Gemeenteraadslid Thomas Van Gorp (cd&v) is zelf buurtbewoner en kon mee een kijkje komen nemen. De nieuwe opvangfaciliteit bestaat uit 5 studio's voor gezinnen, 5 kamers voor koppels en 5 kamers voor alleenstaanden. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners. Om de kosten te dekken en medeverantwoordelijkheid te geven, dragen de vluchtelingen een deel van hun inkomen of leefloon af voor hun woonst.

 

Er is een samenwerking tussen de gemeente en Zora-werkt om deze mensen aan zinvol werk te helpen op de lokale arbeidsmarkt waar men om helpende handen smeekt. Daarnaast werkt men samen met het UZA en een Edegemse huisartsenpraktijk om de medische zorg voor de Oekraïense ontheemden te waarborgen. Een team van maatschappelijke assistenten van het OCMW-Edegem staat klaar om deze mensen op sociaal en administratief vlak bij te staan.

 

Thomas Van Gorp (gemeenteraadslid cd&v) en Greet Marivoet (lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) 

cd&v Edegem is enorm tevreden dat Pegode deze ontheemden een warme thuis kan bieden, indien nodig voor 2 jaar op zijn minst. We hadden dit al meteen bij het begin van de oorlog in Oekraïne voorgesteld.  Toch is het jammer dat dit zo lang moest duren. Het staat dan ook in schril contrast met het eerdere afschaffen van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) door het N-VA-bestuur. Waren die opvangplaatsen er nog geweest, met ondersteuning van de federale overheid trouwens, dan was er geen jaar verloren gegaan. Op deze manier had de gemeente dus veel sneller haar deel van de bijdrage kunnen leveren voor deze Europese oorlogsvluchtelingen.

In de pers:

Gazet Van Antwerpen

  • Asiel, migratie & integratie