Op 23 april organiseerde CD&V Edegem een gespreksavond rond mobiliteit en leefbaarheid!
Die avond ontving Adrian De Weerdt, onze kandidaat voor het Vlaams Parlement,  Vlaams Parlementslid Dirk de Kort en Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond.
Thema's zoals de slimme kilometerheffing, het mobiliteitsbudget, fietsbeleid, de salariswagen, openbaar vervoer, deelprojecten en Oosterweel kwamen aan bod. De gespreksavond was interactief en de deelnemers konden verschillende vragen stellen.

Op het vlak van lokale, Edegemse mobiliteit is de Verbindingsweg al jaren een discussiepunt. De Vlaamse overheid onderzoekt momenteel of een weg tussen de Mechelsesteenweg en de Boniverlei het sluipverkeer uit de dorpskernen van Edegem en Kontich kan halen.

"Enkel indien dat ontegensprekelijk vaststaat, zijn wij voorstander van de Verbindingsweg, maar dan wel onder strikte randvoorwaarden"Deze randvoorwaarden omvatten:

  • Indien de Verbindingsweg de druk op de Hovestraat, de Drie Eikenstraat en Buizegem drastisch kan verminderen,
  • De weg maar één rijstrook in beide richtingen heeft, er voldoende snelheidsbeperkingen zijn (50km/u)
  • Er een bufferstrook met berm komt, de Edegemse beek wordt gevrijwaard en er nieuwe, ruime trage wegen voor fietsers en wandelaars worden aangelegd in die zone.
  • Indien de Boniverlei in deze context wordt geknipt aan de Mechelsesteenweg, kan de Boniverlei een woonstraat worden voor plaatselijk verkeer met extra ruimte voor fiets- en voetpaden en met nieuwe leef- en speelruimte.

Een doortrekking van de verbindingsweg tot aan de Prins Boudewijnlaan (Verbindingsweg Plus) is voor CD&V Edegem nog niet aan de orde. In tegenstelling tot de Verbindingsweg, zijn de effecten van een mogelijke Verbindingsweg Plus nog niet onderzocht. We kunnen ons hierover dus nog niet uitspreken.

Foto's mobiliteitsavond:

Vindt u hier

Ons standpunt in de pers:

Radio Zuidrand

HLN

  • Mobiliteit & openbaar vervoer