Sinds 2019 waait door onze gemeente de wind van “de verandering”. De eerste verandering zat bij de nieuwe bestuursploeg: de N-VA besloot om alleen te besturen, vanuit een ivoren toren, en weinig democratisch. Burgerinspraak is beperkt tot het minieme. De oppositie mag in de gemeenteraad het woord vragen, maar luisteren? Daar doet de N-VA-meerderheid liever niet aan mee.

De tweede “verandering” dan. Eind 2019 kwam het bestuur met hun strategisch plan voor de komende decennia: verandering door verarming. Alle aspecten van het rijke Edegemse leven hebben moeten inboeten. Van alles waar Edegem goed in scoorde, blijft niets meer over. Verenigingen worden minder ondersteund. Onderhoud van straten, wegen, fiets- en voetpaden of van pleinen, perkjes en parken, zijn niet meer in eigen handen. De lang aangekondigde volwaardige bibliotheek werd weggemoffeld in het VTC. Adviesraden komen zelden nog samen. Uit de meest recente Gemeentemonitor (juni 2021) blijkt dat Edegem gemiddeld 6,7 voltijds personeelsleden heeft per 1.000 inwoners, terwijl het Vlaams gemiddelde dubbel zo veel is (12)! Goed werkende diensten, die klaar stonden voor het bestuur én haar inwoners, zijn doodleuk aan de kant geschoven. Of werden nadrukkelijk gevraagd een stap opzij te zetten. De nefaste gevolgen zien we dagelijks in ons straatbeeld.

De besparingen bij het IBO zijn een – voorlopig? - dieptepunt

De voorbije weken bereikte deze blinde besparingsdrang een - voorlopig? - dieptepunt bij het IBO, de buitenschoolse kinderopvang. Het is de volgende fase in het grote afbouwplan van Edegem. De groep IBO-collega’s heeft er jaren mee voor gezorgd dat elke Edegemnaar met een gerust hart zijn of haar kind of kleinkind kon achterlaten voor of na het werk. In navolging van het meerjarenplan zouden ook zij moeten vertrekken, mits bijkomende garanties. In een laatste poging om nóg meer te besparen op hun kap, kwam het bestuur de voorbije maanden terug op eerder gemaakte beloften. Niet verwonderlijk dat daardoor onze IBO’s - voor de eerste keer in hun bestaan - het werk neerlegden en staakten. Het uiteindelijk sociaal akkoord dat werd afgesloten en vandaag stond geagendeerd op de gemeenteraad plaatste de personeelsleden met de rug tegen de muur. De personeelsleden verdienen een correcte behandeling door het bestuur. Zelfs als je als bestuur af wil van hun diensten.

Ook andere diensten werden reeds geprivatiseerd. Met als gevolg een verarming voor de Edegemnaar: uiteindelijk betalen we met z’n allen een heel pak meer! Ten eerste omdat wij Edegemnaars nog steeds evenveel betalen voor veel minder dienstverlening. Maar ook omdat we met z’n allen extra moeten betalen aan de nieuwe private dienstverleners. Ondertussen weten we ook dat deze nieuwe dienstverlening minder goed is. Het is duidelijk dat inwoners en personeel uiteindelijk de rekening zullen betalen. In Edegem is de kracht van de verandering verarming.