Met een mengelmoes van gemeentelijke en zonale cijfers pakte burgemeester Koen Metsu uit in de Gazet van Antwerpen. Hierdoor wekte hij ten onrechte de indruk dat de criminaliteit sterk aan het dalen is in Edegem.

De grafiek die gepubliceerd werd in GVA is alvast niet de correcte. Deze toont de cijfers voor de ganse HEKLA-zone (Edegem-Hove-Kontich-Lint-Aartselaar) en niet die van Edegem alleen. Onze reactie werd ook gepubliceerd door de Gazet van Antwerpen en kan u hier lezen.

Inbraken in Edegem: geen zeven jaar daling

Neen, in mijn tijd waren er geen 684 inbraken per jaar in Edegem. En neen, de cijfers van Edegem zijn de voorbije zeven jaar ook niet echt gedaald. De waarheid is dat 2012, 2014 en 2016 echte piekjaren waren; deze twee laatste behoren tot het “tijdperk Metsu”, en 2016 was daarin een absoluut record. Het gemiddeld aantal inbraken in woningen per jaar lag op 173 in de vorige legislatuur en op 167 de eerste vijf jaar van de huidige bestuursperiode. Dit betekent gemiddeld amper 5 inbraken per jaar minder, dus -2,9 % en helemaal niet - 15 %. 

De statistieken van de federale politie kan u zelf hier raadplegen.

Het globale criminaliteitscijfer in Edegem is de voorbije 20 jaar nauwelijks veranderd: 1199 feiten in 2000 en 1184 feiten in 2017.

Ook de rest van de goednieuwsshow van Koen Metsu is een al dan niet bewust dubbelzinnige verwarring van zone- en gemeentecijfers. Een structurele daling van het vandalisme met 39 % geldt niet voor Edegem. In Edegem was er een daling tussen jaar 2010 en 2015 van 165 feiten naar 74 feiten. Maar sindsdien steeg het vandalisme terug met 48 % tot 110 feiten in 2017.

Voor de diefstallen uit voertuigen een vergelijkbaar verhaal. Er was een sterke daling vanaf 2010 (van 120 feiten naar 73 feiten in 2011) die aanhield tot 2015 (53 feiten), maar daarna terug aantrok  tot 139 feiten in 2017.  De trend is dus hoegenaamd niet schitterend momenteel. Wat de daling van de fietsdiefstallen betreft, gaat het voor Edegem gelukkig over -10 %,  maar helaas niet de verkondigde -23 %.

Ik betreur deze vorm van goednieuwsshow. Wat mij betreft moet een burgemeester eerlijk communiceren met de juiste cijfers.

Ook het verhaal van de APNR-camera’s kan mij tenslotte niet overtuigen. In 2012 besliste mijn schepencollege nog om de eerste camera’s aan te kopen. Onze beslissing werd in 2013 door het schepencollege o.l.v. Koen Metsu geschrapt. Het is bijzonder vreemd dat uitgerekend dezelfde personen nu ineens uitpakken met de aankoop van twee camera’s voor de ganse HEKLA-zone.

Tot slot : mijn reactie doet geen afbreuk aan het groot respect dat ik heb voor de politiemensen, die zich elke dag opnieuw inzetten voor onze veiligheid.

Koen Snyders -
Oud Burgemeester

  • Politie & veiligheid