Eerder dit jaar bracht CD&V-Edegem jullie reeds het nieuws dat we in de gemeenteraad mee zorgden voor extra financiële steun voor onze fantastische Edegemse verenigingen. Deze steun kwam er mede door een extra financiële injectie van onze Vlaamse ministers van 258 927 ,76€

Tijdens de gemeenteraad van september kwamen we hier op terug. Het bestuur beloofde meer info te bezorgen op de raad van oktober. Op de raad van maandag aanstaande zullen onze raadsleden de verdeling ondersteunen.

Bart Breugelmans, fractieleider CD&V

We zijn verheugd te zien dat zo veel verenigingen kunnen genieten van onze extra Vlaamse subsidies. Van de pot is er 146 900 voorzien voor de verschillende sportverenigingen, 51 000 voor de jeugdverenigingen en 60 000 voor onze cultuurverenigingen. 

Vervroegde uitbetaling subsidies 2021?

Eerder dit jaar beloofde NVA ook dat ze de gemeentelijke subsidies voor de verenigingen versneld zouden uitbetalen. Op deze manier ontvangen jullie deze subsidies dit jaar nog in plaats van volgend jaar. Niemand hoorde echter nog iets van deze belofte en ze leek dan ook een stille dood te sterven…. Tijdens de gemeenteraadscommissie deze week, hebben we het vuur weer aan de lont gestoken. Na onze tussenkomst herhaalde het bestuur haar belofte en verzekerde ze een uitbetaling voor het einde van dit jaar. Ook hier zullen we kort op de bal spelen en zorgen dat het bestuur zijn woord houdt.

Voor verdere vragen omtrent de verdeling , kan je ons altijd  contacteren via de website. 
Of onze raadsleden een mailtje sturen
Bart Breugelmans: raadslid.breugelmans@edegem.be 
Adrian De Weerdt:  raadslid.de.weerdt@edegem.be