De afgelopen dagen waren we getuige van een hittegolf, een fenomeen dat zich in de toekomst nog vaker zal voordoen.

Zoals velen al constateerden staat de vijver en de gracht van Hof Ter Linden momenteel zo goed als droog.  De warmte, de werken aan de Terlindenlaan en de grootschalige verkaveling Elysia - waarbij telkens veel grondwater werd opgepompt - spelen hierbij uiteraard de grootste rol. Wat er echter ontbreekt momenteel is een visie op lange termijn.


(Zicht op de vijver op 13/08/2020)

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

Dankzij de inspanningen van de brandweer, vrijwilligers, de burgemeester en Natuurpunt werden een aantal vissen gered uit de vijver. Wij zijn hen hiervoor enorm dankbaar. Een dergelijke oplossing is echter enkel voor de korte termijn. Voor de lange termijn is er meer nodig: een uitgebreid en duurzaam waterplan waarbij het water in onze gemeente beter kan worden gemanaged. Zo wordt de vijver van ons prachtig kasteeldomein, maar ook andere prachtige stukjes natuur in Edegem, beter gevrijwaard.

 
(onze Edegemse brandweer aan het werk  om de vissen te redden)


(de vissen kregen een nieuw huis in siervijvers, deze vissen komen  niet natuurlijk voor in de vijver van HTL)

Hoe kunnen we dit voorkomen?

Het slib in de vijver en gracht van Hof ter Linden zou dieper moeten worden uitgegraven en gebaggerd. Hemelwater zou beter moeten worden opgevangen en verdeeld (bijvoorbeeld binnen Hof Ter Linden). Een hemelwaterplan is dringend nodig, met een netwerk van water voor de plaatselijke opvang en vertraagde afvoer van hemelwater.

Een nieuwe bouwcode moet ook aandacht besteden aan bronbemaling, opvang van hemelwater, vergroening en ontharding. Bovendien moet bij nieuwe werven maximaal worden ingezet op goede afwatering en minimaal opgepompt worden naar de riool. We vragen dat N-VA hier snel werk van maakt!

Last but not least vragen we N-VA te stoppen met hun verhardings- en verkavelingsdrang. De voorbeelden zijn talrijk genoeg.  Het Elysiapark, is veel te grootschalig; CD&V vroeg destijds een kleiner project. In een recente gemeentraad  besliste  het NV-A bestuur om extra asfaltverharding te voorzien  aan de parking tussen OLVE en Victory.  Hiervoor bestaan milieuvriendelijkere alternatieven met minder impact op de waterhuishouding. Ook de mogelijke verhuis van het Ecopark betekent voor N-VA helaas extra ruimte voor een nog grotere asfaltparking.

In de pers

HLN

Radio Zuidrand

GVA (paywall)

Foto's

Coverfoto: Luce Stappaerts
Foto brandweer: Wim Keersmaekers
Foto siervijver: Wim Keersmaekers

  • Leefmilieu & natuur