Op de afgelopen gemeenteraad werd de procedure en de raming voor de aankoop van ANPR-camera's in de Collegewijk goedgekeurd. Aangezien CD&V reeds 10 jaar geleden een ANPR-camerasysteem voorstelde om het sluipverkeer in de Collegewijk te weren en de verwijnpalen te duur zijn en niet goed functioneren, keurden we het systeem principieel goed. Tegelijkertijd formuleerden we ook een aantal fundamentele bezorgheden over het door N-VA voorgestelde systeem, die tegen de inwerkingtreding van het systeem in de zomer dienen te worden aangepast.


Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V):

Enkel bewoners van de Collegewijk, bewoners van omliggende wijken en hulpdiensten krijgen een vrijstelling om door te Collegewijk te rijden en kunnen niet worden beboet. Als je dus als Edegemnaar bijvoorbeeld wonende in het centrum of Molenveld door de Collegewijk rijdt, kan je worden bestraft. Dat is niet logisch.

Uit tellingen is gebleken dat 87% van de bestuurders die door de Collegewijk rijden, niet in Edegem wonen. Waarom je eigen inwoners bestraffen die door hun eigen gemeente rijden, wetende dat de grote bulk van het sluipverkeer van buiten de gemeentegrenzen komt? Verder is er ook geen vrijstelling voor bijvoorbeeld mantelzorgers en dichte familieleden die op bezoek komen. Ook dat willen we aangepast zien. Last but not least zijn de huidige tijdsblokken waarbinnen je niet door de Collegewijk mag rijden (7u30-9u en 15u-18u) ook van toepassing in het weekend en tijdens vakantiedagen. Wederom niet logisch, niet noodzakelijk en disproportioneel: er is enkel een probleem van sluipverkeer tijdens weekdagen."

Wij vragen aan het N-VA-bestuur om zo snel als mogelijk de nodige aanpassingen door te voeren aan het voorgestelde ANPR-systeem. We vragen ook dat het bestuur dringend in overleg treedt met de buurtbewoners en de school, wat blijkbaar nog niet is gebeurd.

in de pers:

HLN

GVA

  • Mobiliteit & openbaar vervoer