Sinds de aankondiging van de fusie tussen Antwerpen en Borsbeek laait het debat over fusies volop, niet in het minst in de Antwerpse Zuidrand. De burgemeester van Edegem stelde bijvoorbeeld recent in de pers dat hij "niet onder stoelen of banken steekt dat het we voorstander zijn van een vrijwillige fusie met Hove."

Een eventuele fusie is een fundamentele aangelegenheid. De bespreking hiervan overstijgt het politieke handelen vanuit meerderheids- en minderheidsfracties. De voor- en nadelen hiervan moeten zorgvuldig worden onderzocht en tegen elkaar te worden afgewogen, en de bevolking moet hierover grondig worden geïnformeerd, alvorens een formele beslissing wordt genomen of gesprekken starten.

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid CD&V Edegem):

Het is bovendien aangewezen dat de Edegemnaar zich via een volksraadpleging kan uitspreken over een eventuele fusie.

Op de gemeenteraad van aanstaande maandag (21 februari) gaan we twee zaken voorstellen.

  • Eerst willen we dat het bestuur een werkgroep installeert met vertegenwoordiging van alle fracties uit de gemeenteraad met het oog op een grondige bespreking van de voor- en nadelen van een fusie tussen Edegem en een buurgemeente. Deze werkgroep maakt een rapport dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter bespreking. De Edegemnaar moet hierover uitgebreid worden geïnformeerd.
  • Ten tweede vragen we dat het gemeentebestuur na deze voorbereiding, en na positief advies van de gemeenteraad, een vrijwillige volksraadpleging organiseert met de vraag "Bent u voor of tegen een fusie tussen Edegem en gemeente [in te vullen]?".

Ons voorstel is dat het gemeentebestuur rekening houdt met de uitslag in verdere gesprekken indien bij een opkomst van minstens 30% minstens 60% van de uitgebrachte stemmen in de ene of de andere richting stemt.

We hopen dat de N-VA Edegem meegaat met ons voorstel. Het is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie over een belangrijke kwestie.

Update na 21/02

Op de gemeenteraad stemde N-VA Edegem  ons voorstel om de werkgroep op te richten weg. Het referendum is volgens hun "nu nog niet aan de orde".  Wij betreuren dit ten stelligste, dit dossier moet niet in achterkamertjes beslist worden maar in volle transparantie en openheid kunnen besproken worden over de fracties heen. In ons voorstel is er ook helemaal geen sprake dat het referendum nu georganiseerd moet worden. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

In de pers

HLN

Nieuwsblad

GVA

  • CD&V in Dialoog
  • Participatie