Als steun aan de Beerschotburen wandelden we met enkele fractieleden rond het Beerschotdomein. We zullen als partij uiteraard ook een formeel bezwaar indienen tegen het "Beerschotsite" project. We roepen elke Edegemnaar, die niet akkoord is met dit project, dit ook te doen. 

Het openbaar onderzoek rond de Beerschotsite is geopend; het loopt van 14 april t.e.m. 13 mei. Op deze prachtige groene site, in het midden van een rustige woonwijk, werd een aanvraag ingediend voor de bouw van 3 appartementsblokken, met in totaal 47 appartementen. Er zouden daarbij ook 32 bomen worden geveld.

cd&v-raadslid Adrian De Weerdt 

Wij zijn absoluut niet akkoord met dit megalomaan project. We hebben het al vaker benadrukt in de gemeenteraad: het N-VA-bestuur moet de randvoorwaarden die ze vooropstelde voor dit project, zo snel als mogelijk herzien. Net door díe randvoorwaarden wordt een dergelijk disproportioneel project mogelijk gemaakt. We eisen dus dat het bestuur zijn plannen herziet, en met dit dossier terug naar de tekentafel gaat, dit keer met de buurtbewoners erbij.

Het is duidelijk dat de buurt dit project niet accepteert. Ook cd&v wil hier een evenwichtigere invulling: behoud van het groen en het park, met een toegang voor elke Edegemnaar, met voldoende afscherming en respect voor de directe buren.

Meer info:

Over de 'rondjes rond het Beerschotdomein'
Over de geplande infoavond op 2 mei, georganiseerd door de Beerschotburen

In de pers:

cd&v Edegem dioent bezwaar in tegen project op Beerschotsite

  • Ruimtelijke ordening