Vrijdagavond 6 maart opende in de Drabstraat in Kontich een nieuwe sociale kruidenier ‘De Kompanie’. CD&V Edegem was aanwezig met een delegatie (zie foto). Ook Vlaams Parlementslid Orry Van De Wauwer tekende present. Er waren geen andere Edegemse politieke partijen aanwezig.

Ann De Cleyn (gemeenteraadslid en OCMW-raadslid CD&V):

We vinden dit een lovenswaardig Kontichs initiatief dat we ten volle steunen.

In de Edegemse OCMW-raad werd het aangekondigd als een gezamenlijk intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeente Kontich en Edegem, waarbij de gemeente Edegem de helft van de globale kost zou betalen. De Kontichse schepen van Welzijn (Cindy Vanbaeden) ontkrachtte dit. Edegem kan cliënten vanuit het OCMW doorsturen, maar draagt hier niet als gelijkwaardige partner toe bij.

Ook Edegem blijft niet gespaard van het stijgend aantal inwoners dat in armoede of met een groot armoederisico leeft. Het aantal kinderen dat geboren wordt in kansarme gezinnen in Edegem is de voorbije acht jaar gestegen van 3,2% naar 10% (cijfers Gemeentebarometer). Zo’n 600 huishoudens hebben problemen met het betalen van rekeningen. CD&V Edegem blijft pleiten voor een eigen sociale kruidenier in Edegem. Naast de noodzakelijke onderhoudsmiddelen voor een gereduceerde prijs, biedt de sociale kruidenier kansen voor ontmoeting en het doorbreken van isolement.

Een lokale sociale kruidenier in je eigen dorp is een belangrijke stap naar een beter armoedebeleid. De Edegemnaar heeft recht op een eigen toegespitst beleid, met een eigen lokale sociale kruidenier, in zijn eigen buurt.

We vragen dat het gemeentebestuur haar schouders zet onder een eigen lokaal initiatief. We weten overigens dat er in Edegem vrijwilligers beschikbaar zijn die dit initiatief willen ondersteunen!

 
Op de foto van links naar rechts Ann De Cleyn, Annick De Jongh, Pascale Swolfs en Greet Marivoet

In de Pers

HLN

Mortsel.tv

  • Armoede